Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


(SZOLNOKI) XAVÉRI SZENT FERENC

KÁPOLNÁÉRT ALAPÍTVÁNY

 

 

Kép

 

  

BANKSZÁMLASZÁM:

MKB BANK

10300002-10441413-49020018

 

ADÓSZÁM:

18842645-1-16

 

 

 

beszámoló tárgyév 2014

beszámoló tárgyév 2013

beszámoló tárgyév 2012

Xavéri alapiítvány beszámoló 2011

 

 

Xavéri Szent Ferenc Kápolnáért Alapítvány

5000 Szolnok Eötvös tér 4.

 

2009. évi

Közhasznúsági jelentése

 

Szolnok, 2010. május 31.                                 Pálhidy Csaba

                                                                           a kuratórium elnöke

 

 

Xavéri Szent Ferenc Kápolnáért Alapítvány

Közhasznúsági jelentése

a 2009-es esztendőről

 

1.       SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

A Xavéri Szent Ferenc Kápolnáért Alapítvány 2009. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 353 ezer Ft, a saját tőke 353 ezer Ft. A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete, mely áll a mérlegből és a közhasznú szervezeti eredmény-kimutatásból.

2.       KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA

Tárgyévben a Xavéri Szent Ferenc Kápolnáért Alapítvány költségvetési támogatást nem kapott.

3.       VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS

A közhasznú tevékenység ráfordítása 53 ezer Ft volt, melyből 29,5 ezer Ft-ot a banki költségek tettek ki.  A ráfordítás többi részét a Kápolna díszítésével kapcsolatos költségek tették ki.. 

4.       CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA

Alapítványunk nem nyújtott juttatást, így e soron sem történtek kifizetések (4. sz. melléklet).

5.       KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE

Tárgyévben Alapítványunk nem kapott ilyen támogatást.

6.       A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE

Az Alapítványnak személyi jellegű ráfordítása nincs, mert a kuratórium tagjai és a közreműködők a feladatot teljesen díjazás nélkül végzik.

7.       A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ

7.1. A Xavéri Szent Ferenc Kápolna felújítása, illetve a felújítást követő fenntartása érdekében adományokat gyűjt.

Egy cégtől és nyolc magánszemélytől érkezett adomány az Alapítványhoz összesen 306 ezer Ft értékben.

7.2. A Xavéri Szent Ferenc Kápolna felújítása, illetve a felújítást követő fenntartása érdekében ajánlatokat kér a különböző munkálatokra szakosodott vállalkozásoktól a helyreállítási, javítási munkákra.

 • Ajánlatkérés történt Maracskó Izabella festő-restaurátortól, a Kápolna oltárképének felújítására.
 • Ajánlatkérés történt a Kápolna négy ablakának, Szentek mellképeit ábrázoló üvegeinek megtervezésére, ólomüvegből történő kivitelezésére, az ablakkeretek megtervezésére és kivitelezésére.

7.3. Az Alapítvány gondoskodik a Kápolna körüli, ahhoz tartozó terület gondozásáról.:

 • Rendszeresen megtörtént, illetve megtörténik a Kápolna csatorna- és csapadékvíz-elvezető rendszerének takarítása
 • Elszállításra kerültek a Kápolna előtti területen kivágott fák és hulladékai.
 • Rendszeresen elvégzésre kerül a Kápolna kertjének takarítása, virágainak gondozása, öntözése, az összegyűlt szemét és a falevelek összegyűjtése és elszállítása, télen a síkosságmentesítése /köszönet érte Szűcsné Csáti Franciskának/.

7.4. Az Alapítvány vallási tárgyú, illetve kulturális rendezvényeket tart és szervez, valamint ilyen rendezvényeket anyagilag támogat.

 • 2009. február 3-án, Alapítványunk társszervezésével a Sziluett Művészeti és Alkotói Kör írásaival és közreműködésével „BALÁZSOLÁS” címmel IMÁDSÁGOS MŰSORÓRÁT adott elő a Xavéri Szent Ferenc Kápolnában. /dokumentálva: Szolnok TV, Új Néplap, valamint a kápolna honlapján/
 • 2009. március 19-én a Xavéri Szent Ferenc Kápolnában „MÁRCIUSI TRILÓGIÁK” című SZENTESÍTETT JÓZSEF NAPI műsort rendezett a Xavéri Szent Ferenc Kápolnáért Alapítvány és a Sziluett Művészeti és Alkotói Kör, Kari Erzsébet Zsóka „KÁPOLNA” Vitorlafestményeinek illusztrálásával. /dokumentálva: Szolnok TV, Kápolna honlapja/
 • 2009. április 23-án, a Xavéri Szent Ferenc Kápolnáért Alapítvány és  a Sziluett Művészeti és Alkotói Kör a „ III. SZENTESÍTETT IMAMŰSOR”-át rendezte a Xavéri Szent Ferenc Kápolnában KOSZORÚTRILÓGIA címmel, és Kari Erzsébet Zsóka képi illusztrációival.
 • 2009. május 28-án, a Xavéri Szent Ferenc Kápolnában, Alapítványunk és a Sziluett Művészeti és Alkotó Kör közös rendezésében tartottuk meg a „IV. SZENTESÍTETT IMAMŰSOR”-t, melynek meghívott vendégelőadója Verebes György, a szolnoki Művésztelep vezetője, és a „VITRÁZS: VÖRÖSBEN-KÉKBEN-FEHÉRBEN” című zongoramű szerzője és előadója volt.
 • 2009. augusztus 2-án, a Kápolna 1832-ben született fogadalmi ünnepének alkalmából ünnepi szentmise volt a már felújítás alatt álló Kápolna kertjében, mely esemény kihangosításáról és a ülőhelyek biztosításáról Alapítványunk gondoskodott. A szentmise után, a Sziluett Művészeti és Alkotói Kör, irodalmi műsorával köszöntötte a megjelenteket, és tisztelgett a fogadalmi ünnep előtt. /dok.: Kápolna honlapja/
 • 2009. november 29-én, a nagy részben megújult Kápolna, Dr. Beer Miklós váci Megyés püspök Úr általi újraszentelésének ünnepén, Alapítványunk gondoskodott a kihangosításról, az ülőhelyek biztosításáról. Az ünnepi eseményen közreműködött a Sziluett Művészeti és Alkotói Kör, köszöntve a megjelenteket, és a felújításban részvevőket. Vetítésre került a Kápolna felújítási munkálatai alatt készült fotókból összeállított zenés videó. Az ünnepi esemény végeztével, egyedi készítésű ajándéktárgyak átadására került sor Szolnok város Polgármesterének, Szalay Ferencnek, és Dr. Beer Miklós püspök Úrnak./dok.: Szolnok TV, Kápolna honlapja/
 • 2009. december 3-án, a Kápolna Búcsúünnepén, Dr. Lukács János SJ, a Jezsuiták magyarországi tartományi rendfőnöke mutatott be az ünnepi szentmisét. Az esemény kihangosításáról az Alapítványunk gondoskodott. /dok.: Szolnok TV, Kápolna honlapja/

Szolnok, 2010. május 31.                             Páhidy Csaba

                                                                   a kuratórium elnöke

         

Záradék:

E közhasznúsági jelentést a A Xavéri Szent Ferenc Kápolnáért Alapítvány kuratóriuma 2010. május 31-ei ülésén elfogadta.

 

 

Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete

2009. évi

Egyszerűsített éves beszámoló

 

Tartalma:

Egyszerűsített mérleg

Közhasznú eredmény-kimutatás

Szolnok, 2010. május 31.

 

 

                                                                    Fordulónap: 2009.12.31

                                                               MÉRLEG                                                                                                                                                                                                                                                                               Adatok eFt-ban

Sorsz.

Tétel megnevezése

Előző évi

Önrevízió

Tárgyév

a

b

c

d

e

A.

Befektetett eszközök

 

 

 

I.

Immateriális javak

 

 

 

II.

Tárgyi eszközök

 

 

 

III.

Befektetett pénzügyi eszközök

 

 

 

IV.

Befektetett eszközök értékhelyesbítése

 

 

 

B.

Forgóeszközök

 

 

 

I.

Készletek

 

 

 

II.

Követelések

 

 

 

III.

Értékpapírok

 

 

 

IV.

Pénzeszközök

100

 

353

C.

Aktív időbeli elhatárolások

 

 

 

Eszközök összesen

100

 

353

D.

Saját tőke

100

 

353

I.

Induló tőke

100

 

100

II.

Tőkeváltozás

 

 

 

III.

Lekötött tartalék

 

 

 

IV.

Értékelési tartalék

 

 

 

V.

Tárgyévi eredmény alaptevékenységből

 

 

 

VI.

Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

 

 

253

E.

Céltartalékok

 

 

 

F.

Kötelezettségek

 

 

 

I.

Hátrasorolt kötelezettségek

 

 

 

II.

Hosszú lejáratú kötelezettségek

 

 

 

III.

Rövid lejáratú kötelezettségek

 

 

 

G.

Passzív időbeli elhatárolások

 

 

 

Források összesen

100

 

353

                                                                                                                                                              

                             
Eredménykimutatás                                                   
                                                                                                                                                                                                 Nsz.: 111
 
Adatok eFt-ban
Sorsz.
A tétel megnevezése
Előző év
Előző év(ek) helyesbítései
Tárgyév
a
b
c
d
e
A.

Összes közhasznú tevékenység bevétele

 
 
306
1.

Közhasznú célú működésre kapott támogatás

 
 
306
a.
alapítótól
 
 
 
b.
központi költségvetéstől
 
 
 
c.
helyi önkormányzattól
 
 
 
d.
egyéb
 
 
306
2.

Pályázati úton elnyert támogatás

 
 
 
3.

Közhasznú tevékenységből származó bevétel

 
 
 
4.

Tagdíjból származó bevételek

 
 
 
5.

Egyéb bevételek

 
 
 
6.

Pénzügyi műveletek bevételei

 
 
 
7.

Rendkívüli bevételek

 
 
 
8.

Aktivált saját teljesítmény értéke

 
 
 
B.

Vállalkozási tevékenység bevétele

 
 
 
1.
Árbevételek
 
 
 
2.

Egyéb bevételek

 
 
 
3.

Pénzügyi műveletek bevételei

 
 
 
4.

Rendkívüli bevételek

 
 
 
C.
Összes bevétel
 
 
306
D.

Közhasznú tevékenység költségei

 
 
53
1.

Anyagjellegű ráfordítások

 
 
 
2.

Személyi jellegű ráfordítások

 
 
 
3.

Értékcsökkenési leírás

 
 
 
4.

Egyéb ráfordítások

 
 
 
5.

Pénzügyi műveletek ráfordításai

 
 
 
6.

Rendkívüli ráfordítások

 
 
 
E.

Vállalkozási tevékenység költségei

 
 
 
1.

Anyagjellegű ráfordítások

 
 
 
2.

Személyi jellegű ráfordítások

 
 
 
3.

Értékcsökkenési leírás

 
 
 
4.

Egyéb ráfordítások

 
 
 
5.

Pénzügyi műveletek ráfordításai

 
 
 
6.

Rendkívüli ráfordítások

 
 
 
7.

Aktivált saját teljesítmény értéke

 
 
 
F.

Összes tevékenység költségei (D+E)

 
 
53
G.

Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E)

 
 
 
H.
Adófizetési kötelezettség
 
 
 
I.

Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)

 
 
 
J.

Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)

 
 
253

Tájékoztató adatok

A. Személyi jellegű ráfordítások

 
 
 
       1. Bérköltségek
 
 
 
             a. megbízási díjak
 
 
 
             b. tiszteletdíjak
 
 
 
       2. Személyi jellegű egyéb költségek
 
 
 

       3. Személyi jellegű költségek közterhei

 
 
 
B. Nyújtott támogatások
0
 
0

       1. Továbbutalt, illetve átadott támogatás

 
 
 
 
 
 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Abiyo10

(Odige66, 2019.02.13 14:39)

http://vivafengshui.ning.com/profiles/blogs/puedo-comprar-loxapina-10-mg-sin-receta-en-farmacia-online
http://answers.codelair.com/35181/losartan-comprar-barato-usa
http://higgs-tours.ning.com/profiles/blogs/penegra-50mg-comprar-en-l-nea-espa-a
http://kutoos.unifiedly.com/blogs/post/213772
http://flutes.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-linezolida-com-desconto-pela-internet
http://thecorner.ning.com/profiles/blogs/discount-cefpodoxime-200-mg-buy-online-where-to-purchase-vantin
http://smssaff.sagada.org/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-dexametasona-sin-receta-de
http://techwarriorteam.ning.com/profiles/blogs/order-azelone-10mg-no-prescription-azelone-at-coupon-2019
http://network-marketing.ning.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-tadalafil-dapoxetina-sin-receta-por-internet
http://korsika.ning.com/profiles/blogs/orlistat-60mg-como-puedo-comprar-ahora-rep-blica-de-chile
http://isladepascua.ning.com/profiles/blogs/edalis-40mg-buy-edalis-buy-by-the-pills
http://property.ning.com/profiles/blogs/discount-thioridazine-25mg-order-online-where-can-i-buy-mellaril
http://caisu1.ning.com/profiles/blogs/comprar-furosemida-40-mg-sin-receta-de-confianza-comprar-lasix
http://www.onfeetnation.com/profiles/blogs/alfacalcidol-comprar-gen-rico-de-confianza-rep-blica-portuguesa
http://mehfeel.net/mehfeel/blogs/post/79022
http://dmoney.ru/41415/comprar-amore-tadalafil-10mg-gen%C3%A9rico-via-internet-brasil
http://whazzup-u.com/profiles/blogs/commander-vrai-rabibit-d-rabeprazole-sodium-10mg-peut-on-acheter

Xepec76

(Palij01, 2019.02.09 22:27)

http://summerschooldns.ning.com/profiles/blogs/avis-site-achat-detrol-tolterodine-prix-tolterodine-qu-bec http://movsam.ning.com/profiles/blogs/cetirizine-10mg-en-ligne-bas-prix-livraison-express-zyrtec http://digitalguerillas.ning.com/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-voltarol-100mg-sin-receta-entrega-r-pida http://europe-ecologie-aube.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-artose-celecoxib-100-mg http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/tadil-60mg-buy-safely-where-can-i-purchase-tadalafil-without-rx http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/fosamax-alendronate-pas-cher-et-securise-alendronate-prix-baisse http://divasunlimited.ning.com/profiles/blogs/d-nde-comprar-salmeterol-0-025-mg-sin-receta-de-confianza-panam http://caisu1.ning.com/profiles/blogs/mebendazole-100mg-buy-online-how-to-buy-vermox-safely http://thecorner.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-dapoxetina-sin-receta-r-pido-per http://facebookhitlist.com/profiles/blogs/order-rizatriptan-5mg-no-prescription-how-can-i-buy-maxalt-cheap http://newyorkundergroundradio.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-cefdinir-sin-receta-urgente http://divasunlimited.ning.com/profiles/blogs/comprar-glipizida-glucotrol-xl-10mg-sem-receita-via-internet-rep http://isladepascua.ning.com/profiles/blogs/erix-sildenafil-citrate-25-mg-donde-puedo-comprar-sin-receta-de http://viatorfroshreligion.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-esantop-sin-receta-mas-barato http://whazzup-u.com/profiles/blogs/como-comprar-estradiol-2mg-gen-rico-mais-barato-pela-internet-no http://crossroadshob.ning.com/profiles/blogs/order-acarbose-50mg-how-to-purchase-precose-without-script http://adrenalineprovinggrounds.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-generico-meloxicam-sin-receta-r http://property.ning.com/profiles/blogs/achat-discrete-cilafil-sildenafil-citrate-25-mg-cilafil-generique http://jawbite.ning.com/profiles/blogs/o-acheter-minocin-minocycline-generique-en-ligne-bon-prix-sans http://higgs-tours.ning.com/profiles/blogs/comprar-avapro-sin-receta-barato-espa-a http://isladepascua.ning.com/profiles/blogs/puedo-comprar-myagra-sildenafil-citrate-120-mg-por-internet-rep http://korsika.ning.com/profiles/blogs/comprar-carbidopa-levodopa-sinemet-gen-rico-entrega-48h-portugal http://adrenalineprovinggrounds.ning.com/profiles/blogs/sur-quel-site-acheter-sulfasalazine-500-mg-bon-prix-azulfidine http://bioimagingcore.be/q2a/64233/donde-a-la-orden-geodon-online-rep%C3%BAblica-del-per%C3%BA http://vivafengshui.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-gen-rico-do-ziprasidona-geodon-40mg-com http://wu-world.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-ozarium-losartan-100-mg-barato http://property.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-generico-lansoprazole-15-mg http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=32185&qa_1=esparfloxacino-comprar-farmacia-entrega-r%C3%A1pida-rep%C3%BAblica

Kibec15

(Gesuz03, 2019.02.09 05:07)

http://weebattledotcom.ning.com/profiles/blogs/uroxatral-10mg-buy-cheap-where-to-purchase-alfuzosin-in-verified
http://whazzup-u.com/profiles/blogs/rovast-rosuvastatin-10mg-en-ligne-bas-prix-acheter-site-fiable
http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/low-price-innopran-xl-10mg-buy-online-where-can-i-purchase
http://www.prds66.fr/profiles/blogs/donde-a-la-orden-lonazet-sin-receta-de-confianza-espa-a-comprar
http://www.q-voice.tv/old/redirect/test/qa/index.php?qa=77742&qa_1=salmeterol-fluticasone-purchase-advair-guaranteed-delivery
https://bemysoul.com/blogs/post/20607
http://brooklynne.net/profiles/blogs/minocycline-hydrochloride-donde-comprar-de-forma-segura-espa-a
http://libertyattendancecenter1969.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-alendronato-r-pido-usa
http://bigtombolo.ning.com/profiles/blogs/arictin-4mg-como-posso-comprar-gen-rico-de-forma-segura-brasil
http://weebattledotcom.ning.com/profiles/blogs/comprar-sulfasalazina-sin-receta-entrega-r-pida-m-xico-quiero
http://www.onfeetnation.com/profiles/blogs/quel-site-pour-acheter-meloset-melatonin-acheter-melatonin-paris
http://brooklynne.net/profiles/blogs/grifulvin-griseofulvin-250-mg-livraison-rapide-bon-prix
http://lydlabs.ning.com/profiles/blogs/calan-sr-order-no-rx-where-to-order-verapamil-fast-delivery
http://153.126.169.73/GaijinConcierge/index.php?qa=27152&qa_1=dolex-525mg-comprar-r%C3%A1pido-ecuador
http://vivafengshui.ning.com/profiles/blogs/buy-cheap-terbinafine-250-mg-terbinafine-cheap-generic-lamisil
http://wu-world.com/profiles/blogs/quel-site-acheter-finax-5mg-bon-marche-finax-acheter-sur-internet
http://millionairex3.ning.com/profiles/blogs/buy-cyproheptadine-where-to-buy-cyproheptadine-unprescribed

Qabev83

(Emumi21, 2019.02.07 21:59)

http://bricolocal.com/profiles/blogs/buy-cyproheptadine-4-mg-safely-buy-non-prescription
http://www.facecool.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-alclimax-al-mejor-precio-panam
http://www.myslimfix.com/profiles/blogs/order-viagra-100-mg-online-how-to-buy-sildenafil-citrate-no-rx
http://facebookhitlist.com/profiles/blogs/como-fa-o-para-comprar-voveran-sr-diclofenac-gen-rico-na-internet
http://property.ning.com/profiles/blogs/rivastigmina-comprar-en-internet-m-xico-comprar-exelon-capital
http://jaktlumaczyc.pl/72254/realizar-pedido-precose-pagar-espana-comprar-acarbose-hombres
http://movsam.ning.com/profiles/blogs/desloratadine-5mg-generique-bon-prix-avec-mastercard
http://whazzup-u.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-aciclovir-800mg-env-o-gratis-us-es
http://www.facecool.com/profiles/blogs/donde-a-la-orden-novalif-130-mg-de-forma-segura-venezuela
http://wu-world.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-reglan-gen-rico-pre-o-internet-brasil
http://isladepascua.ning.com/profiles/blogs/esidrex-25mg-moins-cher-g-nerique-hydrochlorothiazide
http://summerschooldns.ning.com/profiles/blogs/site-commander-levothyroxine-0-050-mg-vrai-generique

Epave27

(Furor45, 2019.02.07 04:41)

http://millionairex3.ning.com/profiles/blogs/onde-posso-comprar-irbesartana-gen-rico-entrega-48-horas-na http://bobford.ning.com/profiles/blogs/isosorbide-dinitrate-10-mg-pharmacie-commander-sur-internet-avec http://soruanaliz.com/index.php/24483/buy-low-price-ondansetron-8mg-cheap-ondansetron-pricing http://divasunlimited.ning.com/profiles/blogs/achat-rapide-sparfloxacine-peut-on-acheter-du-zagam-en-belgique http://bigtombolo.ning.com/profiles/blogs/cefixime-100mg-order-online-can-i-purchase-suprax-in-trusted http://manchestercomixcollective.ning.com/profiles/blogs/donde-se-puede-comprar-donepezilo-sin-receta-de-confianza http://neikasworld.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-gen-rico-indinavir-indinavir-sulfate http://adrenalineprovinggrounds.ning.com/profiles/blogs/nateglinide-livraison-express-nateglinide-ou-en-commander http://newyorkundergroundradio.ning.com/profiles/blogs/genfibrozila-300-mg-como-posso-comprar-pela-internet-brasil http://ssbsavannah.ning.com/profiles/blogs/medroxyprogesterone-buy-online-where-can-i-order-provera-no-rx http://divasunlimited.ning.com/profiles/blogs/comprar-cefpodoxima-gen-rico-pela-internet http://divinguniverse.com/blogs/post/100400 http://bobford.ning.com/profiles/blogs/furazolidona-furoxone-comprar-gen-rico-com-desconto-brasil http://bigtombolo.ning.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-wellbutrin-sr-150-mg-sin-receta-por-internet http://cdloga78.ning.com/profiles/blogs/dulcolax-buy-cheap-where-can-i-purchase-bisacodyl-fast-shipping http://korsika.ning.com/profiles/blogs/achat-securise-wellbutrin-sr-bupropion-acheter-bupropion-dijon https://www.nettingchat.com/blogs/post/50985 https://sman1gomoker.sch.id/qtoa/index.php?qa=116521&qa_1=order-allegra-online-allegra-generic-fast-cheap http://ssbsavannah.ning.com/profiles/blogs/buy-benemid-500mg-safely-where-to-purchase-probenecid-no-rx http://showmeanswer.com/index.php?qa=47874&qa_1=o%C3%B9-commander-du-glimepiride-2mg-glimepiride-livraison-24h http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-dutasterida-0-5mg-sin-receta-en-l-nea-comprar http://clan.hupshup.com/blogs/post/18922 http://jaktlumaczyc.pl/78236/acheter-salbutamol-ligne-livraison-discrete-ventolin-ebay http://higgs-tours.ning.com/profiles/blogs/o-acheter-du-en-ligne-erythromycine-peut-acheter-erythromycine

Uxana13

(Adiso23, 2019.02.05 10:37)

http://wu-world.com/profiles/blogs/fosamax-en-ligne-bas-prix-mastercard-alendronate-en-ligne
http://property.ning.com/profiles/blogs/generique-libigran-sildenafil-citrate-120-mg-acheter-prix-du
http://i-m-a-d-e.org/qa/14302/discount-juvena-120mg-online-where-cheapest-generic-juvena
http://www.godry.co.uk/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-coversyl-por-internet-argentina
http://korsika.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-imitrex-sumatriptan-100-mg-gen-rico
http://thecorner.ning.com/profiles/blogs/como-fa-o-pra-comprar-cefuroxima-gen-rico-sem-receita-medica-on
http://higgs-tours.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-voltaren-sr-100-mg-gen-rico-sem-receita
http://adrenalineprovinggrounds.ning.com/profiles/blogs/discount-ciproxina-250-mg-order-online-how-can-i-purchase
http://soruanaliz.com/index.php/21733/clofazimina-honduras-clofazimina-generico-farmacias-andorra
https://bemysoul.com/blogs/post/19959
http://viatorfroshreligion.ning.com/profiles/blogs/comprar-megalis-tadalafil-20mg-gen-rico-entrega-24-horas-via
http://cdloga78.ning.com/profiles/blogs/comprar-ledoxan-gen-rico-melhor-pre-o-brasil-panvel-pre-o-ledoxan
http://movsam.ning.com/profiles/blogs/rulide-roxithromycin-150mg-comprar-on-line-brasil
http://adrenalineprovinggrounds.ning.com/profiles/blogs/se-puede-comprar-generico-orlistat-buen-precio-ecuador-comprar
http://vaal-online.co.za/blogs/post/31152
http://jaktlumaczyc.pl/73512/como-puedo-comprar-allegra-fexofenadine-forma-segura-uruguay

Iluri61

(Akede87, 2019.02.04 23:21)

http://mcdonaldauto.ning.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-mebendazol-sin-receta-al-mejor-precio-comprar
http://fotoathena.ning.com/profiles/blogs/como-puedo-comprar-monoket-isosorbide-mononitrate-20-mg-sin
http://kasabovart.ning.com/profiles/blogs/vardenafil-20-mg-baisse-prix-achat-levitra-soft-40-original-en
http://caisu1.ning.com/profiles/blogs/order-vomiseda-25-mg-cheap-vomiseda-buying-mastercard
http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/tagra-tadalafil-en-ligne-baisse-prix-achat-rapide-comment-acheter
http://summerschooldns.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-fluticasone-urgente-rep
http://bigtombolo.ning.com/profiles/blogs/ondansetrona-onde-comprar-sem-receita-medica-pela-internet
http://lorealprofessionnelbest.ning.com/profiles/blogs/comprar-epivir-100mg-gen-rico-online-brasil
http://foodtube.net/profiles/blogs/arava-10mg-comprar-sin-receta-de-calidad-estados-unidos
http://libertyattendancecenter1969.ning.com/profiles/blogs/tadaflo-como-comprar-sin-receta-en-internet-comprar-tadalafil-40
http://whazzup-u.com/profiles/blogs/buy-eulexin-250mg-without-prescription-where-to-order-eulexin
http://www.godry.co.uk/profiles/blogs/donde-para-ordenar-venlafaxina-sin-receta-de-calidad-guatemala
http://vivafengshui.ning.com/profiles/blogs/pioglitazona-actos-15-mg-como-comprar-gen-rico-envio-urgente-on
http://laugarnecaravans.ning.com/profiles/blogs/bon-plan-achat-cymbalta-40-mg-prix-cymbalta-strasbourg
http://ssbsavannah.ning.com/profiles/blogs/probenecida-500-mg-comprar-en-una-farmacia-en-linea-con-un
http://bigtombolo.ning.com/profiles/blogs/genfibrozila-lopid-300mg-como-posso-comprar-com-garantia-internet
http://www.facecool.com/profiles/blogs/orlistat-como-comprar-fiable-ecuador

Pukit13

(Eyala08, 2019.02.04 12:50)

http://social.leembe.com/blogs/post/43719 http://caisu1.ning.com/profiles/blogs/clofazimina-comprar-en-farmacia-en-linea-recomendada-comprar http://jaktlumaczyc.pl/76720/exerdya-tadalafil-sans-ordonnance-acheter-exerdya-pharmacie http://social.leembe.com/blogs/post/44868 http://recampus.ning.com/profiles/blogs/dulcolax-5mg-buy-no-rx-where-to-buy-bisacodyl-in-approved http://answers.codelair.com/34413/acheter-pilule-thyroxine-achat-synthroid-g&#233-n&#233-rique http://divasunlimited.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-famotidine-entrega-em-24-horas-na http://newyorkundergroundradio.ning.com/profiles/blogs/buy-cupid-uk-cupid-cheap http://thehiphophub.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-pioglitazona-sin-receta http://property.ning.com/profiles/blogs/buy-triamcinolone-online-where-can-i-order-aristocort-no http://movsam.ning.com/profiles/blogs/lisinopril-moins-cher-sur-internet-hydrochlorothiazide-original http://fotoathena.ning.com/profiles/blogs/comprar-gen-rico-do-carvedilol-barato-pela-internet-no-brasil http://cdloga78.ning.com/profiles/blogs/donde-a-la-orden-zestoretic-hydrochlorothiazide-and-lisinopril-5

Vimax06

(Ifese22, 2019.02.04 03:11)

https://www.newworldtube.com/blogs/post/47166 http://higgs-tours.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-salazopyrin-con-garantia-m-xico http://crossroadshob.ning.com/profiles/blogs/como-fa-o-pra-comprar-alendronato-gen-rico-entrega-em-48h-pela http://summerschooldns.ning.com/profiles/blogs/tricor-fenofibrate-200mg-pharmacie-commander-sur-le-net-2018 http://manchestercomixcollective.ning.com/profiles/blogs/galantamine-comprar-en-farmacia-en-linea-certificada-chile http://digitalguerillas.ning.com/profiles/blogs/cheap-lifter-50-mg-order-online-where-can-i-buy-sildenafil http://wu-world.com/profiles/blogs/comprar-generico-rivastigmina-3-mg-en-l-nea-estados-unidos http://lydlabs.ning.com/profiles/blogs/generique-metformine-commander-pas-cher-prix-glycomet-qu-bec http://playit4ward-sanantonio.ning.com/profiles/blogs/duloxetine-20-mg-onde-comprar-sem-prescri-o-internet http://whozwholive.ning.com/profiles/blogs/flavoxato-comprar-en-una-farmacia-online-con-seguridad-chile http://adrenalineprovinggrounds.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-generico-hidroclorotiazida-de http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/site-fiable-achat-methocarbamol-500-mg-robaxin-500-en-canada https://madbuddy.club/blogs/post/31162 http://crossroadshob.ning.com/profiles/blogs/estradiol-1mg-donde-comprar-en-farmacia-online http://whazzup-u.com/profiles/blogs/pangavit-en-ligne-achat-2019-buy-pangavit-online-in-france http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/hidroclorotiazida-5mg-donde-puedo-comprar-sin-receta-buen-precio http://crossroadshob.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-escitalopram-ahora-m-xico http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/verampil-120-mg-puedo-comprar-en-internet-panam-comprar-verapamil http://property.ning.com/profiles/blogs/celecoxib-donde-comprar-sin-receta-y-pagar-con-mastercard-comprar http://153.126.169.73/GaijinConcierge/index.php?qa=26349&qa_1=comprar-tadalafil-gen%C3%A9rico-confianza http://thecorner.ning.com/profiles/blogs/esomeprazol-20-mg-comprar-sin-receta-fiable-uruguay http://whazzup-u.com/profiles/blogs/donde-a-la-orden-tastylia-10mg-sin-receta-buen-precio-chile http://europe-ecologie-aube.ning.com/profiles/blogs/zyad-tadalafil-como-comprar-fiable-paraguay-cuanto-vale-una http://laguiadelasvegas.com/afiliados/blogs/post/103407 http://www.onfeetnation.com/profiles/blogs/order-cheap-finasteride-5mg-online-finasteride-no-perscrition http://isladepascua.ning.com/profiles/blogs/permethrin-buy-cheap-where-to-buy-elimite-cheap http://kasabovart.ning.com/profiles/blogs/carbonato-de-litio-como-posso-comprar-gen-rico-de-confianza http://facebookhitlist.com/profiles/blogs/acheter-vrai-salazopyrin-sulfasalazine-generique-sur-le-net-moins http://borrowmyburrito.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-indomethacin-env-o-libre-puerto http://jaktlumaczyc.pl/81517/itraconazole-100mg-donde-comprar-receta-ahora-estados-unidos

Uceko50

(Cacak84, 2019.02.03 18:08)

http://divasunlimited.ning.com/profiles/blogs/acheter-vrai-aceon-8mg-aceon-achat-par-bitcoin http://dctechnology.ning.com/profiles/blogs/achat-express-risnia-sites-serieux-pour-acheter-risnia http://newmediavault.ning.com/profiles/blogs/anaprox-naproxen-bon-prix-et-site-fiable-anaprox-prix-suisse http://flutes.ning.com/profiles/blogs/onde-comprar-edgon-60mg-gen-rico-r-pido-brasil http://movsam.ning.com/profiles/blogs/comprar-doxepin-online-espa-a http://ggwadvice.com//index.php?qa=55778&qa_1=ponstel-comprar-barato-brasil http://thehiphophub.ning.com/profiles/blogs/donde-a-la-orden-felodipina-10-mg-sin-receta-en-internet-rep https://www.askpsychology.com/2027/selegiline-5-mg-pas-cher-achat-selegiline-5mg-boite-de-84 http://borrowmyburrito.ning.com/profiles/blogs/adglim-buy-without-prescription-how-can-i-buy-adglim-at-tesco http://techwarriorteam.ning.com/profiles/blogs/como-fa-o-para-comprar-desloratadina-de-confianza-on-line http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-varfarina-1mg-gen-rico-de-forma-segura http://libertyattendancecenter1969.ning.com/profiles/blogs/commander-vrai-majegra-sildenafil-citrate-sildenafil-citrate http://kasabovart.ning.com/profiles/blogs/commander-du-en-ligne-permethrin-acheter-acticin-angleterre http://shamrockballerz.ning.com/profiles/blogs/donde-a-la-orden-dynafil-150mg-sin-receta-de-confianza-dominicana http://flutes.ning.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-ezetimiba-10-mg-mas-barato-estados-unidos http://adrenalineprovinggrounds.ning.com/profiles/blogs/donde-a-la-orden-synthroid-thyroxine-50mg-sin-receta-env-o-gratis https://madbuddy.club/blogs/post/27874 http://jaktlumaczyc.pl/81752/omeprazole-livraison-discrete-prilosec-en-vente-libre http://summerschooldns.ning.com/profiles/blogs/donde-a-la-orden-syalpha-buen-precio-estados-unidos-tadalafil http://borrowmyburrito.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-hidroxicarbamida-de-calidad http://foodtube.net/profiles/blogs/donde-para-ordenar-fulvicin-250mg-sin-receta-en-internet-espa-a http://europe-ecologie-aube.ning.com/profiles/blogs/como-posso-comprar-effexor-xr-venlafaxine-gen-rico-barato-online http://manchestercomixcollective.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-melatonin-entrega-r-pida-honduras http://flutes.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-zenegra-50mg-sin-receta-entrega-r http://millionairex3.ning.com/profiles/blogs/noroxin-buy-where-can-i-buy-generic-noroxin-canada http://newyorkundergroundradio.ning.com/profiles/blogs/como-comprar-generico-roxitromicina-sin-receta-y-pagar-con http://www.onfeetnation.com/profiles/blogs/clarinex-desloratadine-moins-cher-sur-le-net-desloratadine-site http://ssbsavannah.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-glibenclamida-sin-receta-con http://techwarriorteam.ning.com/profiles/blogs/tetraciclina-comprar-sin-receta-entrega-r-pida-puerto-rico

Afata07

(Lebuv74, 2019.02.03 08:58)

http://isladepascua.ning.com/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-bigfun-36-20mg-sin-receta-ahora-costa http://laugarnecaravans.ning.com/profiles/blogs/donde-a-la-orden-metotrexato-sin-receta-online-usa http://augasthya-plus.ning.com/profiles/blogs/purchase-generic-cyclosporine-25-mg-cheap-cyclosporine-canadian http://bricolocal.com/profiles/blogs/tamoxifeno-donde-puedo-comprar-sin-receta-de-calidad-el-salvador http://shamrockballerz.ning.com/profiles/blogs/achat-securise-azmacon-albuterol-bon-marche-sans-ordonnance http://flutes.ning.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-raloxifenum-raloxifene-sin-receta-con-garantia http://www.prds66.fr/profiles/blogs/purchase-cheap-flavoxate-hcl-200mg-online-canadian-flavoxate-hcl http://millionairex3.ning.com/profiles/blogs/cialis-tadalafil-donde-comprar-en-farmacia-online-per-comprar http://mehfeel.net/mehfeel/blogs/post/83895 http://socialchangesa.com/blogs/post/60281 http://kasabovart.ning.com/profiles/blogs/achat-en-ligne-isosorbide-dinitrate-10-mg-acheter-isordil-10 http://showmeanswer.com/index.php?qa=45762&qa_1=meilleur-achater-methaderm-dexamethason-methaderm-ordonnance http://socialchangesa.com/blogs/post/74078

Ewefu03

(Udozi36, 2019.02.02 23:24)

http://playit4ward-sanantonio.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-viagra-sildenafil-citrat-2
http://foodtube.net/profiles/blogs/olmesartan-40-mg-onde-comprar-gen-rico-sem-receita-brasil
http://sfchsjournalism.ning.com/profiles/blogs/nitrofurantoine-como-puedo-comprar-por-internet-guatemala
http://answers.codelair.com/30085/erilin-order-safely-buy-erilin-in-ireland
http://borrowmyburrito.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-metoclopramida-barato-via-internet-no
http://www.facecool.com/profiles/blogs/bicalutamide-50-mg-puedo-comprar-sin-receta-de-forma-segura
http://cdloga78.ning.com/profiles/blogs/cefpodoxime-200mg-comprar-en-una-farmacia-en-linea-recomendada
http://adrenalineprovinggrounds.ning.com/profiles/blogs/comprar-prometazina-25-mg-sin-receta-online-rep-blica-del-per
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/latanoprost-donde-puedo-comprar-sin-receta-entrega-r-pida-espa-a
http://soruanaliz.com/index.php/23421/farmacia-comprar-premarin-receta-m%C3%A9xico-premarin-comprar
http://facebookhitlist.com/profiles/blogs/order-kamagra-100mg-without-prescription-can-i-buy-sildenafil
http://europe-ecologie-aube.ning.com/profiles/blogs/bon-site-achat-dapoxetine-avis-sur-achat-dapoxetine
http://writeskills.ning.com/profiles/blogs/order-lisinopril-10mg-how-to-buy-lisinopril-south-africa
http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-amoxapine-50mg-buen-precio
http://whazzup-u.com/profiles/blogs/lincocin-forte-500mg-puedo-comprar-ahora-compra-de-lincocin-forte
http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=28589&qa_1=clomifeno-donde-comprar-mas-barato
http://lorealprofessionnelbest.ning.com/profiles/blogs/losartan-bas-prix-sur-internet-livraison-rapide-losartan-espagne
http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=30145&qa_1=seguro-para-comprar-gen%C3%A9rico-claritromicina-500mg-entrega
http://brooklynne.net/profiles/blogs/comprar-varofil-de-forma-segura
http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/isosorbide-como-comprar-sin-receta-al-mejor-precio-estados-unidos
http://bricolocal.com/profiles/blogs/metformin-glyburide-glucovance-400-2-5mg-como-posso-comprar-gen
http://augasthya-plus.ning.com/profiles/blogs/lansoprazole-30mg-buy-online-where-to-buy-prevacid-in-approved
http://jawbite.ning.com/profiles/blogs/donde-a-la-orden-sildenafilo-sildenafil-citrate-sin-receta-online
http://smssaff.sagada.org/profiles/blogs/prontopyrin-moins-cher-sur-internet-avis-acheter-aspirin-caffeine
http://dctechnology.ning.com/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-olanzapina-sin-receta-por-internet
http://brooklynne.net/profiles/blogs/amiodarone-100mg-comprar-en-una-farmacia-en-linea-segura-m-xico
http://neikasworld.ning.com/profiles/blogs/order-erythromycin-500-mg-how-to-purchase-erythromycin-online
http://divinguniverse.com/blogs/post/98946
http://playit4ward-sanantonio.ning.com/profiles/blogs/comprar-lamprene-clofazimine-50-mg-gen-rico-e-quanto-custa-online

Ucuxu26

(Hemin44, 2019.02.01 15:59)

https://trendyboyy.tumblr.com https://leobubblegum.tumblr.com https://lulwaah-77.tumblr.com https://skrewz.tumblr.com https://buy-divalproex-125mg.tumblr.com https://lostemple.tumblr.com https://dreamingofsehun.tumblr.com https://amishgoth.tumblr.com https://rascheplan.tumblr.com https://its-batmanhere.tumblr.com https://hijo-cama-menta-sien.tumblr.com https://figliadella-luna.tumblr.com https://lordeismydxp.tumblr.com https://fallen-lord-cypher.tumblr.com https://alevel-study.tumblr.com

Uqeso32

(Filiy54, 2019.02.01 05:36)

https://stupidnareko.tumblr.com
https://flurpzz.tumblr.com
https://angel-in-blxck.tumblr.com
https://ezquadros.tumblr.com
https://haleyrecovers.tumblr.com
https://prettymuchgayy.tumblr.com
https://mccnblccd.tumblr.com
https://ancestralalien.tumblr.com
https://justlife03.tumblr.com
https://zrezygnowani-e.tumblr.com
https://palavradepoder.tumblr.com
https://n0wthatyouregone.tumblr.com
https://heartbreakdubb.tumblr.com
https://xaxxaia.tumblr.com

Rowaw62

(Qodul85, 2019.01.31 05:02)

http://flutes.ning.com/profiles/blogs/order-glucotrol-5mg-low-price-where-to-buy-glipizide-without http://www.facecool.com/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-tofranil-online-panam-comprar-imipramine http://recampus.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-espironolactona-25mg-sin-receta http://korsika.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-vardenafil-dapoxetina-de-confianza http://jawbite.ning.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-propranolol-10mg-sin-receta-de-confianza http://vivafengshui.ning.com/profiles/blogs/kamagra-soft-sildenafil-citrate-100-mg-onde-comprar-gen-rico-pela http://vivafengshui.ning.com/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-oxytrol-sin-receta-con-seguridad-chile http://bobford.ning.com/profiles/blogs/buy-cheap-dailis-60mg-where-to-purchase-tadalafil-in-trusted http://millionairex3.ning.com/profiles/blogs/nitrofurazona-20mg-comprar-gen-rico-envio-urgente-brasil http://sfchsjournalism.ning.com/profiles/blogs/comprar-probenecida-benemid-gen-rico-com-desconto-pela-internet http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/revatio-comprar-sin-receta-barato-revatio-20mg-colombia-venta http://clan.hupshup.com/blogs/post/16961 http://ssbsavannah.ning.com/profiles/blogs/buy-betamethasone-clotrimazole-10-mg-low-price-betamethasone http://www.prds66.fr/profiles/blogs/buy-generic-indomethacin-25mg-how-to-buy-indocin-no-need http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/buy-cyproheptadine-4mg-safely-generic-cyproheptadine-us http://lorealprofessionnelbest.ning.com/profiles/blogs/amitriptilina-como-comprar-sin-receta-r-pido-argentina http://tnfdjs.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-serophene-100mg-sin-receta-ahora http://showmeanswer.com/index.php?qa=43607&qa_1=para-comprar-intigra-de-forma-segura http://www.themindbook.org/nmp/blogs/post/1875 http://network-marketing.ning.com/profiles/blogs/puedo-comprar-pulmopres-sin-receta-r-pido-nicaragua http://www.facecool.com/profiles/blogs/acarbosa-como-comprar-buen-precio-per-comprar-precose-en-la http://foodtube.net/profiles/blogs/tamoxifene-20-mg-o-en-commander-bon-prix-acheter-tamoxifene-par http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=29212&qa_1=cardizem-ligne-acheter-fiable-achat-diltiazem-ligne-belgique http://fotoathena.ning.com/profiles/blogs/chlorpromazine-100mg-au-rabais-securise-amazon-thorazine-50mg http://www.q-voice.tv/old/redirect/test/qa/index.php?qa=69911&qa_1=farmacia-comprar-davigor-sildenafil-citrate-receta-barato http://dctechnology.ning.com/profiles/blogs/amiodarona-como-comprar-sin-receta-buen-precio-espa-a-cordarone http://shamrockballerz.ning.com/profiles/blogs/comprar-generico-mobic-sin-receta-con-seguridad-estados-unidos

Tomuf62

(Vejow52, 2019.01.30 16:28)

http://sfchsjournalism.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-allegra-sin-receta-entrega
http://digitalguerillas.ning.com/profiles/blogs/low-price-terazosin-hydrochloride-2mg-order-online-how-can-i
http://whazzup-u.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-tretinoina-retin-a-05mg-gen-rico-entrega
http://techwarriorteam.ning.com/profiles/blogs/uroxatral-como-posso-comprar-urgente-brasil
http://recampus.ning.com/profiles/blogs/cialis-onde-comprar-com-desconto-internet-rep-blica-federativa-do
http://korsika.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-mometasona-de-calidad-espa-a-elocon
http://digitalguerillas.ning.com/profiles/blogs/gedena-como-puedo-comprar-sin-receta-al-mejor-precio-quiero
http://mcdonaldauto.ning.com/profiles/blogs/donde-a-la-orden-ciavor-tadalafil-sin-receta-mas-barato-espa-a
http://whozwholive.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-motilium-env-o-r-pido-donde-comprar
http://weebattledotcom.ning.com/profiles/blogs/dormirex-como-posso-comprar-entrega-24h-pela-net-brasil
http://augasthya-plus.ning.com/profiles/blogs/acheter-du-en-ligne-glincil-glimepiride-2mg-bon-prix-livraison
http://bobford.ning.com/profiles/blogs/velamox-250-mg-como-comprar-urgente-estados-unidos-amoxicillin
http://newsmediaimages.ning.com/profiles/blogs/avixar-150mg-comprar-en-farmacia-online-guatemala-sildenafil
http://thehiphophub.ning.com/profiles/blogs/carbamazepine-100mg-buy-online-how-to-buy-tegretol-without-script
http://jawbite.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-mycozid-200mg-n-o-precisa-receita-m-dica
http://facebookhitlist.com/profiles/blogs/buy-erythromycin-500mg-safely-erythromycin-a-day-buy
http://augasthya-plus.ning.com/profiles/blogs/como-fa-o-pra-comprar-o-gen-rico-do-escitalopram-lexapro-de
http://movsam.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-leflunomida-env-o-urgente-espa-a

Noqaf59

(Idagi45, 2019.01.29 15:50)

http://kasabovart.ning.com/profiles/blogs/trouver-du-tagil-tadalafil-60-mg-acheter-du-tagil-au-pas-de-la
http://viatorfroshreligion.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-viagra-sildenafil-citrat-8
http://mcdonaldauto.ning.com/profiles/blogs/generique-lamisil-acheter-achat-terbinafine-en-ligne-en-canada
http://summerschooldns.ning.com/profiles/blogs/acyclovir-800mg-comprar-en-una-farmacia-en-linea-sin-gastos-de
http://conniesdance.ning.com/profiles/blogs/eriacta-sildenafil-citrate-100-mg-generique-acheter-livraison
http://showmeanswer.com/index.php?qa=43557&qa_1=seguro-comprar-nimodipino-gen%C3%A9rico-entrega-horas-internet
http://bobford.ning.com/profiles/blogs/metoclop-10mg-order-buy-generic-metoclop-united-states
http://smssaff.sagada.org/profiles/blogs/achat-lotrisone-betamethasone-clotrimazole-10-mg-site-fiable
http://conniesdance.ning.com/profiles/blogs/hydrochlorothiazide-pharmacie-en-ligne-2019-acheter-du
http://usguide101.com/qa/index.php?qa=1248218&qa_1=pentasa-comprar-urgente-argentina-comprar-pentasa-valladolid
http://ssbsavannah.ning.com/profiles/blogs/pawar-60mg-buy-online-where-to-purchase-tadalafil-safely-online
http://manchestercomixcollective.ning.com/profiles/blogs/donde-a-la-orden-cialis-40-mg-sin-receta-de-calidad-comprar
http://europe-ecologie-aube.ning.com/profiles/blogs/buy-actos-30-mg-safely-how-to-buy-actos-on-line
http://divasunlimited.ning.com/profiles/blogs/erefil-order-without-rx-where-to-order-sildenafil-citrate-no

Szolnok

(pafa, 2009.07.09 08:38)

Ha tud valaki friss és pontos információt, kérem ossza meg velünk…

Mint laikus…és amit még látok és hallottam:
Az épület körül, a volt járdát felszedték, félő még mélyebbre került a csupasz fal, az alap. A mostani esőzés, mit okozhat, belegondolni is rossz!!

Aggodalomra ad okot az új hír, miszerint a munkálatok leálltak azon oknál fogva, hogy elfogyott a pénz.

Amit elvégeznek: Bevakolják, lemeszelik és ennyi! Nem világos számomra a szigetelés ténye sem..

És mi lesz a falból kilógó elektromos vezetékekkel.
Mert annak helyreállítása a pályázati projektben nem szerepel. Ezt saját fülemmel hallottam.

Hallottam Franciskától enne villanyszerelő, aki csak a hívó szóra vár. Ingyen és bérmentve megcsinálná...behuzalozná …ha odaengednék.

A kápolna történelmi, kulturális és egyházi érték. A város múltjának egy darabja. Védenünk, óvnunk kell. Kötelességünk.

Volt és van is forgalma: Gyakran látni manapság is napközben is az előtérbe betérőket, csendben röpke imát suttogó időst fiatalt középkorút. Virágot elhelyező mamikákat, vagy néhány percnyi nyugalomra, lelki békére vágyó embereket.

Büszkén és méltósággal állja az idők viharát, mondhatnám hétköznapi szavakkal.

Falain a repedések azonban mostanság nagyon megnőttek, át lehet látni rajtuk

És mégis mellette állva, vagy a hűvös nyirkos puszta csupasz falak között sem érzi úgy az ember, hogy összedőlni készülne...
Valami csodálatos erő sugárzik belőle, s tartja egybe! A romos téglák szinte kapaszkodnak egymásba.

Állni maradni akar ! Küldetése van !!

Méltósággal viseli, a hatalmas forgalom okozta rezgést, a zajt és várja várja a késlekedő, de egyre sürgetőbb teljes gondoskodást..

Az összefogást -----az adakozást!

Mi is az igazság, a korábbi adomány körül?
És
TÖRTÉNNEK E ELŐRELÉPÉSEK A TOVÁBBI FELÚJÍTÁST ILLETŐEN??

Várjuk a választ.. reméljük nem igazolódnak sokak rossz sejtései.

5000 Szolnok,Mikes utca 8/A

(Kis gábor, 2009.04.24 08:16)

Szomorú nézni ahogy romlik a kiskápolna állapota.A mindenkori kormány erkölcsi állapotát mutatja az Istennel való mindenkori viszonya.Elszomorító,hogy Istenre semmi támogatást nem adnak.Vagy talán Isten nem is létezik számukra,de akkor ez már borzasztó volna...