Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
Hirdetés
Hirdetés
 
Adminisztrátor · január 18. ·
 

IV. Imádkozzunk elhunyt főpásztorainkért, papjainkért!

Urunk, Jézus Krisztus, örök Főpap! Adj részt húsvéti diadalodból elhunyt szolgáidnak. Vedd magadhoz őket, hiszen gyakran ülték meg halálod és feltámadásod emlékezetét. Jutalmazd meg buzgóságukat, fáradozásaikat, bocsásd meg emberi gyarlóságaikat és vétkeiket. Vezesd el őket a boldog feltámadás örömeire. - Adj Egyházadnak Szíved szerinti papokat, akik küldetésedet és munkádat tovább folytatják helyetted a földön.

Mindenható Isten! Te jóságos vagy és nem feleded egyetlen jótettüket sem.
Vedd fel elhunyt papjaidat a te örök békédbe! Adj nekik részesedést örök országodban! Ne feledd mind azt a jót, amit cselekedtek! Számítsd be nekik minden imájukat, áldozataikat és gyöngeségeiket! Ne gondolj emberi kudarcaikra!

Mert akik országodban szolgálnak, méltók a te különleges szeretetedre: teljesítsd hát be rajtuk irgalmasan mindazt, amit remélnünk parancsoltál. Krisztus Urunk által. Amen.

Forrás: Dr. Bánk József Szentségimádás című könyvéből a 146/147. oldalon.

SZÁLLJON A LELKÜNK MESSZE A MÚLTAKBA A SZENT EMLÉKEZÉS SZÁRNYAIN!

+ Tisztelendő Farkas János atya!
Szűcsné Csáti Franciska fényképe.

2018. január 18 - án, - Árpád - házi Szent Margitunk ünnepén - lesz öt éve, hogy az atya sok testi és lelki szenvedését befejezve az örökkévalóságba költözött. Megérdemli, hogy legyen Neki ott soha véget nem érő boldogságban része! ...

Csütörtökön délután két órától imádkozunk, - és ha lesz szentmise, Érte lesz felajánlva Xavéri Szent Ferencnek a szolnoki fogadalmi pestiskápolnájában!

Ezt a fotót 2001 karácsonyán készítettem a kápolnában, Ő, az atya a szentbeszédet mondja! ...

2018. január 6 - án, szombaton VÍZKERESZT ünnepén kápolnánkban 11 óra 30 perckor kezdődik a legszentebb áldozat, a szentmise. Természetesen vízszentelés is lesz, amiből mindenki vihet otthonába. A közösségi ima ezen a napon se maradhat el!

2017. december 31. vasárnap, és 2018. január 1. hétfő! Kápolnánkban mind a két napon 11 óra 30 perckor kezdődnek a szentmisék. Minden szentmise előtt vannak közösségi imák, amiket minden alkalommal a Legméltóságosabb Oltáriszentség köszöntésével kezdjük, - Dr. Bánk József Szentségimádási könyvéből: Üdvözlégy örökké áldott légy ... - majd a rózsafüzér imádkozásával folytatjuk. ...

Szeretettel hívok és várok minél több imádkozót. Imáink minden alkalommal kivétel nélkül  mindenkinek minden szükséges kegyelem elnyeréséért hála, és jó szándékra szólnak! 

XAVÉRI SZENT FERENC! KÖNYÖRÖGJ ÉRETTÜNK, VÁROSUNKÉRT, /SZOLNOK/ HAZÁNKÉRT, NEMZETÜNKÉRT ÉS AZ EGÉSZ VILÁGÉRT!

HISZEK EGY ISTENBEN, HISZEKEGY HAZÁBAN, HISZEK MAGYARORSZÁG FELTÁMADÁSÁBAN! AMEN.Kápolnánkban 2017. december 24 - én, advent negyedik vasárnapján a megszokott időben, 11 óra 30 perckor, az éjféli szentmisét szimbolizáló 21 órakor lesz bemutatva! Búcsúünnepi szentmise kápolnánkban 2017. december 3 - án 11 óra 30 perckor lesz.

Ezen a napon a szentmise előtt kezdjük meg a 2017 évi, december hónapi ima - kilencedünket, hétköznaponként délután 2 órától imádkozunk,és énekelünk. Fontos tudni, hogy minden alkalommal minden jó szándékra és mindenkinek minden szükséges kegyelem elnyeréséért, és természetesen hála szándékra is szólnak!


2017. november 1 - én, szerdán, Mindenszentek ünnepén 11 óra 30 perctől ünnepi szentmise, 2 - án, csütörtökön, halottak napján 15 órától lesz  szentmise kápolnánkban!

Minden szentmise előtt közösségi imák és énekek vannak. Szeretettel hívok és várok mindenkit!
https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/22814377_853707581470564_7694481576479897552_n.jpg?oh=c8ca9f8828f048ccde493a91fb06d035&oe=5AA803A4SZENTMISÉK, IMAÓRÁK. IMA - KILENCEDEK A KÁPOLNÁBAN!


MISEREND: a szentmisék vasárnap és egyházi ünnepeinken 11 óra 30 perckor, hétfőn és csütörtökön 15 órakor kezdődnek!


IMAÓRÁK: minden alkalommal 1 órával a szentmisék kezdete előtt vannak megtartva!


JELES ÉVFORDULÓKHOZ KAPCSOLÓDÓ IMA - KILENCEDEK,  TERMÉSZETESEN A TELJESSÉG IGÉNYE NÉLKÜL! ...

Ugyancsak a szentmisék kezdetéhez igazítva imádkozunk és énekelünk!

Január                 21 - 29 - ig 

Február               11 - 19 - ig

Március               04 - 12 - ig

Április                 07 - 15 - ig

Május                 20 - 28 - ig

Június                21 - 29 - ig

Július                 09 - 17 - ig 

Augusztus 1/      05 - 13 - ig

Augusztus 2/      15 - 23 - ig

Szeptember        07 - 15 . ig

Október              17 - 25 - ig

November            21 - 29 - ig

December            03 - 11 - ig

A felsoroltakon felül még a kiemelt szentek, jeles évfordulók alkalmaival is tartunk imaórákat, tekintettel a megemlékezésre, és a megünneplésre!  aa01.jpg {C}Karácsonyi miserend

a

Xavéri Szent Ferenc Kápolnában!


2015. december 24-én, csütörtökön, Szentestén 21 órakor kezdődik az "éjféli" szentmise a kápolnában. 25-én, pénteken és 26-án, szombaton, Karácsony első és második napján

11 óra 30 perckor kezdődnek a szentmisék.


2015. augusztus 20-án, csütörtökön 11 óra 30 perckor ünnepi Szentmise lesz a Kápolnában. A Szentmisét követően kenyérszentelésre kerül sor.


2015. június 2. Ma 71 éve 1944. június  2 - án szörnyű szőnyegbombázás kezdődött a szolnoki vasútállomáson, rengeteg emberi életet és anyagi károkat hagyva maga után. Erre az eseményre emlékezve - és hogy soha többé ne következhessen be ilyen nemkívánatos gyilkolás, - ma délután 3 órától Szolnok város patrónusának/védőszentjének Xavéri Szent Ferencnek kápolnájában összejövünk csendes elmélkedésre, közösségi imára! Szeretettel hívjuk és várjuk az emlékezni vágyókat!

Xavéri Szent Ferenc továbbra is kérünk szépen, hogy könyörögj érettünk, városunkért, hazánkért, nemzetünkért és az egész világért!!!Június 1-től, a hétköznapi szentmisék 16 órakor kezdődnek!!!2015 május 25-én, Pünkösd hétfőn, hétköznapi miserend szerint, 15 órakor kezdődik a szentmise a Kápolnában.


2015. március 29-én, vasárnap, a fél 12 órakor kezdődő szentmisén a kápolnában barka szentelés lesz.


Nem ti választottatok engem, ...

2015. január 18 - án vasárnap, Árpád - házi Szent Margitunk ünnepén az Ő tiszteletére és közbenjárásáért imádkozunk Szolnok város patrónusának/védőszentjének, Xavéri Szent Ferencnek Kápolnájában! Ezen a szép napon emlékezünk meg szentmisében a sokat szenvedett FARKAS JÁNOS ATYÁRÓL, aki 2013.  január 18 - án adta vissza szép, tiszta lelkét a Teremtőnek! (...)

Kápolnánkban a 2015. évi első ima - kilencedünket  január 21 - én, Római Szent Ágnes vértanú kislány emléknapján kezdjük jeles évfordulókhoz kapcsolódva, a teljesség igénye nélkül: (...) 1767. január 21. XIII. Kelemen pápa brevéje! (...) 210 évvel később, 1977. január 21 - én egy súlyos üzemi autóbusz baleset, (...) 2011. január 21. a szolnoki gyaloghíd átadása!  (...) 23 - án a Szűzanya  és Szent József eljegyzésének emléknapja! (...)

A hétköznapi közösségi imáinkat délután 2 órától, a vasárnapra esőket pedig a 11 óra 30 perckor kezdődő szentmise előtt végezzük! Az ima - kilencedeken felül minden szentmise előtt vannak közösségi imák ebben a jó Isten házában!!! 
 


Kápolnánkban a hétfői és a csütörtöki - hétköznapi szentmisék szeptember 1- től délután 3 órakor kezdődnek!!!

... KERÜLJÖN VISSZA MÉLTÓN MEGÉRDEMELT HELYÉRE XAVÉRI SZENT FERENC TISZTELETE, SZERETETE ÉS A SZOLNOKI KÁPOLNÁJA MEGBECSÜLÉSE!!!


Szálljon a lelkünk messze a múltakba a szent emlékezés szárnyain!
A 2013 - ban /1733 - 2013 = 280 év/ bevezetett ima - kilencedeket 2014 - ben is minden hónapban, Szolnok város patrónusának, Xavéri Szent Ferencnek kápolnájában - a teljesség igénye nélkül itt felsorolva, a jeles évfordulókhoz kapcsolódva a következő időpontokban tartjuk:

I. 21 - 29 - ig, XIII. Kelemen pápa brevéjének kelte 1767. jan. 21. a kápolnába betérők teljes búcsú elnyerésére!  ...

II. 11 - 19 - ig, Betegek világnapja, febr. 11. Xavéri Szent Ferenc "IS" tagja az egészségügy patrónus testületének! ...

III. 4 - 12 - ig, Xavéri Szent Ferenc kegyelem - kilencede, ehhez XIII. Leó pápa teljes búcsút engedélyezett a tisztítóhelyen szenvedő lelkek javára is!  Xavéri Szent Ferenc szentté avatása 1622. márc. 12.! ...

IV. 7 - 15 - ig, Xavéri Szent Ferenc születésnapja 1506. ápr. 7.! ...

V. a Szűzanya tavaszi hónapjában mindennap összejövünk közösségi imára. ... 20 - 29- ig, Xaveriánusz nagy misszió a szolnokiak üdvösségéért történt 1759. máj. 20 - án és a következő napokon! ...

VI. 2 - án imanap van a kápolnánkban az 1944. jún. 2 - ai szörnyű szőnyegbombázás áldozataira emlékezve. ... 17 - 25 - ig tart az ima - kilenced. Jubileumi búcsú 1826. 1/ júni. 25! ... A hétszeresen doktorált nagy tudós missziós XI. Piusz pápa, 1927-ben, ugyan ezen a napon a missziók fő égi pártfogójává nevezte ki Xavéri Szent Ferencet! ...

VII. 9 -  17- ig. Jubileumi búcsú 1826. 2/ júl. 9.! ...

VIII. Az augusztusi első ima - kilenced 5 - 13 - ig 1832. kolerajárvány megszűnése utáni fogadalom és 1871. a kápolna újraszentelése  aug. 6. ... a második 15 - 23 - ig tart. Jubileumi búcsú 1826. 3/ aug. 15.! ...

IX. hónapi 7 - től 15 - ig tart az ima - kilenced az 1826. évi jubileumi búcsú 4. napja szept. 8. 1831. szept. 7., 8 - a kolerajárvány megszűnéséhez kapcsolódva, ... 

X. a Szűzanya őszi hónapjában mindennap van közösségi ima kápolnánkban, kiemelve a kilenc nap, 17 - 25 - ig. Xavéri Szent Ferenc boldoggá avatása 1619. okt 25. ...

XI. 21 - től 29 - ig. Nov 21. a Szűzanya bemutatása a templomban! 2009. nov. 29. a kápolna újraszentelése.   ...

XII. 3  - 11- ig tart, - Xavéri Szent Ferenc égi születésnapja 1552. dec. 3.! ...

Mindemellett minden hétfőn, csütörtökön és vasárnap is a szentmisék előtt vannak közösségi kérő, könyörgő, engesztelő, hálaadó imák minden jó szándékra és mindenkinek minden szükséges kegyelem elnyeréséért! Még nagyon sok név, esemény és jeles évforduló van amik ide kapcsolódnak. A figyelemre méltó, teljes felsorolás  ismertetése most mellőzve van, azonban a 2013. évi felsorolásból valamennyire lehet tájékozódni még akkor is, ha ott is vannak hiányosságok, ugyanis a jeles évfordulók felsorolását lehet folytatni a végtelenségig!

Mi segíthetünk a tisztítóhelyen szenvedőknek, nekünk pedig segíthetnek a szentek!
KÉJÜK XAVÉRI SZENT FERENCET, KÖNYÖRÖGJÖN  ÉRETTÜNK, VÁROSUNKÉRT, HAZÁNKÉRT, NEMZETÜNKÉRT ÉS AZ EGÉSZ VILÁGÉRT ÉS KÖSZÖNETET IS MONDJUNK NEKI!!!

 

 

 

A Szent József templom miserendje 2014- május 06 - tól keddtől 09 - ig péntekig kivételesen városunk patrónusának, Xavéri Szent Ferencnek kápolnájában lesznek bemutatva! Időpontok: kedden és csütörtökön este 5 órakor, szerdán és pénteken reggel 8 órakor!!!
 
 
 
... Virágos május hó Isten hozott, Szűz Mária magának választott!

A 2014. évi májusi imahónap a Xavéri Szent Ferenc kápolnájában! A vasárnapi napokon a 11 óra 30 perckor kezdődő szentmise előtt, a többi napokon pedig délután 2 órától imádkozunk, énekelünk. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit ...
 
 
 
KÉRJÜK TÁMOGASSA
ADÓJA 1 %-ÁVAL

A

XAVÉRI SZENT FERENC KÁPOLNA ALAPÍTVÁNYÁT!


 


Kép


BANKSZÁMLASZÁM:

 


10300002-10441413-49020018


 


 


ADÓSZÁM:


 


18842645-1-16


 


A 2014.évi, április hónapi ima- kilencedünket a kápolnánkban 07 - én, hétfőn du. 2 órakor kezdjük és tart 15 - ig a jövő keddig.

A 3 órakor kezdődő szentmise Xavéri Szent Ferenc /1506. 04. 07./ és jó barátja, Fáber Szent Péter /1506. 04. 13./ tiszteletére, közbenjárásukért, emellett a jezsuita rend összes élő és meghalt tagjaiért lesz felajánlva, bemutatva!


 


 


A 2014. március havi imakilencedünk


a


kápolnánkban


 
Szolnok nagy szülötte, Dr. Tóth Tihamér veszprémi püspökké választásának 75-ik (1939. március 3.) évfordulóján, Rá emlékezve, imáinkat felajánljuk boldoggá, majd szentté avatásért is.


Xavéri Szent Ferenc kegyelem - kilencede a szolnoki kápolnájában március 4 - től (kedd) 12- ig (jövő szerda) naponta délután 2 órától, kivétel a vasárnap, amikor a 11 óra 30 perckor kezdődő szentmise előtt imádkozunk!

(...Rövid részlet Xavéri szent Ferenc élettörténetéből ...) De mily megfoghatatlanok az Úr útjai. Midőn tervének kivitelére a készületeket megtette, végre Sancian szigetére érkezett. Itt az történt vele, ami hajdan Mózessel, kinek az Úr egy hegyről megmutatta az ígéret földjét, de a bemenetelt oda megtagadta tőle. Isten Kínában az igaz hit hirdetését szentünk utódai számára tartotta fenn. Xaverius, miután tíz évet töltött keleti missziójában, 1552. december 3 - án Sancian szigetén meghalt.
Nyolc évtized múlt el ezután s szentünk ezen idő alatt nem szűnt meg a mennyből segítségére jönni azoknak, akik hozzá folyamodtak s hogy ezt bebizonyíthassuk, számos csoda áll rendelkezésünkre. Mellőzzük azonban mindezeket, azt említjük itt csak fel, ami alkalmat szolgáltatott az úgynevezett kegyelem - kilenced (novendiales a gratia) keletkezésére.
 
A súlyosan beteg Mastrilli Marcel meggyógyult.

Midőn Mastrilli Marcel Jézus Társasági atya 1633 - ban halálos beteg volt, felvette a haldoklók szentségeit s Isten akaratán megnyugodva, várta halálos óráját, megjelent neki Xavéri Szent Ferenc, kit ő ifjúsága óta különösen tisztelt s felszólította őt, hogy szánja rá magát India pogányainak megtérítésére. A beteg magához kérette elöljáróját s annak beleegyezésével fogadást tett, hogy egész életét, ha Isten őt meggyógyítja, India megtérítésére fogja szentelni. Rövid időre ezután, 1634. január 3 - án ismét megjelent neki Szent Ferenc s meguijttatá vele tett fogadalmát és meggyógyította őt.
Mastrilli felkelt ágyából, misézett és egész napon át társaival foglalatoskodott, betegségének semmi nyoma nem volt.
Nemsokára Indiába utazott s harmincnégy éves korában, 1637. október 17 - én a vértanúság pálmáját elnyerte, - elvérzett hitének védelmében.
Ezen csodáról csakhamar mindenfelé tudomást szereztek, így keletkezett egyebek között az egymásután következő kilenc napon át szokásba vett ájtatosság is szentünk tiszteletére.

Ez a kilenced bármikor végezhető, de ott, hol azt nyilvánosan s közösen végzik, rendesen március 4 - én veszi kezdetét s tart március 12 - ig annak emlékére, hogy ezen a napon avatta XV. Gergely pápa 1622 - ben India s Japán nagy apostolát a szentek sorába. XIII. Leó a Tisztítótűzben szenvedő lelkekre is alkalmazható teljes búcsút engedélyezett mindazoknak, kik ezt az ájtatosságot végzik, gyónnak, áldoznak, s Ő szentsége szándékára imádkoznak.
Akik ezen ájtatosságban részt vesznek, minden egyes esetben 300 napi búcsút is nyerhetnek. 


 
 


  A kegyelem - kilenced végzésének módja.


 


 (Xavéri Szent Ferenchez, mint Szolnok város patrónusához szóló ima, feltételezhető, hogy  a Mastrilli S. J. atya imájából keletkezhetett)!  

Imádság Xavéri Szent Ferenchez. 

(Mastrilli S. J. imádsága).

Szeretetreméltó, jóságos Xavéri Szent Ferenc! Veled egyesülve, alázatos szívvel imádom Isten szent fölségét s hálát adok neki azért, hogy szívem tiszta örömével gondolhatok a malaszt és a dicsőség azon kiváló ajándékaira,melyekkel téged életedben és holtod után elhalmozott.
Lelkem mélyéből igazi szívvel kérlek, nyerd meg nekem közbenjárásoddal azt a kegyelmet, hogy szentül éljek s Isten malasztjában haljak meg.
Esdve kérlek továbbá, nyerd meg nekem (.... itt említsd meg azt, amit óhajtasz); és ha az amiért könyörgök, nem szolgálna Isten nagyobb dicsőségére és lelkemnek üdvösségére, kérd számomra azt, ami(t) mind a két célra alkalmas. Amen.

Miatyánk ... Üdvözlégy ... Dicsőség ...

Xavéri Szent Ferenc könyörgése a hitetlenek megtéréséért.
Örök Isten, Mindeneknek teremtője, vedd figyelembe, hogy Te teremtetted a hitetlenek lelkét, a Te képedre és hasonlatosságodra alkottad őket. Ime Uram! a Te akaratod ellenére telik meg velük a pokol. A Te Fiad, Jézus a legkegyetlenebb halálnak vetette magát alá üdvünkért; ne engedd hát, hogy továbbra is megvessék őt a hitetlenek, hanem a szent férfiaknak és az Anyaszentegyháznak a Te legszentebb Fiad jegyesének könyörgése által megengesztelve, emlékezzél meg irgalmasságodról s megfeledkezve a pogányok bálványozásáról a hitetlenségéről, tedd, hogy ők is valahára megismerjék, akit küldöttél, Jézus Krisztust ki a mi üdvünk életünk és feltámadásunk, ki által megváltattunk és fölszabadultunk, kinek dicsőség legyen mindörökkön örökké. Amen.

Imádkozzál érettünk Xavéri Szent Ferenc!
Hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.

Könyörögjünk: Isten, ki India és Japán népeit Xavéri Szent Ferenc szónoklatai és csodatettei által Anyaszentegyházhoz vonzottad, engedd kegyelmesen, hogy akinek érdemeiről megemlékezünk, annak példáját kövessük, a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Amen. 


 


+


 


A. M. D. G.


 

A 2014. február havi imakilencedünket kápolnánkban...

 

...11 - én kedden kezdjük és a következő szerdáig tart. Időpontok: naponta délután 2 órától, kivéve a vasárnapot, amikor a 11 óra 30 perckor kezdődő szentmise előtt imádkozunk! 

A Szűzanya lourdesi megjelenésének /1858. február 11./ 156. évfordulója. A betegek világnapján Égi Édesanyánk, a betegek gyógyítójával együtt kérjük városunk patrónusa, Xavéri Szent Ferenc közbenjárását is a jó Isten felé a földkerekség minden testi és lelki betegeinek gyógyulásáért!   


 


 


2014 év első imakilencede


 


A 2014 év első imakilencede Szolnok város patrónusának, Xavéri Szent Ferencnek kápolnájában január 21 - től, /Római Szent Ágnes vértanú kislány emléknapja/ keddtől, 29 - ig a következő szerdáig tart. Időpontok: Naponta délután 2 órakor kezdődik, kivéve a vasárnapot, amikor a 11 óra 30 perckor kezdődő szentmise előtt imádkozunk. Ez az imakilenced is hála és minden jó szándékra, mindenkinek minden szükséges kegyelem elnyerésért szólnak. A hála szándékhoz kapcsolódva háromszor január 21. 


1/ 1767. 01. 21. - 247. éve - XIII. Kelemen pápa brévéjének kelte a kápolnába betérők teljes búcsú elnyerésének feltételéről. (...) 


2/ 1977. 01. 21. -   37 éve - súlyos üzemi autóbusz baleset. (...) 


3/ 2011. 01. 21. -    3  éve Tiszavirág - gyaloghíd avatás. (...) 


Mint ahogy elődeink, mi  is kérjük Xavéri Szent Ferenc közbenjárását, a  mennyei atyánál, könyörögjön érettünk, városunkért, hazánkért, nemzetünkért, és az egész világért! 


Szeretettel hívjuk és várjuk a betérni szándékozókat, még ha csak egy fohászra is, vagy esetleg egy néma főhajtásra, vagy csak a kíváncsiság kedvéért!


 
 
 
 
A szolnoki 280 éves Xavéri Szent Ferenc kápolnájában tartandó 2013. évi utolsó ima kilenced december 3 - tól 11 - ig tart!

"Szálljon a lelkünk messze a múltakba a szent emlékezés szárnyain"!
A hatalmas nagy szent, Xavéri Szent Ferenc égi születésnapja 461 éve, /1552. december 3./ és Szolnok város első fogadalmi
 - a pestisjárvány megszűnéséhez kapcsolódó - ünnepének 264. /1749. december 3./ évfordulója megemlékezésére, tiszteletére ajánljuk fel mostani ima kilencedünket! A kápolna történetének 280 éve alatt eltelt idő, még ha hiányosak, másrészről pedig vannak ellentmondások, de nagy utánjárással, a vele való törődéssel igenis lehet és kell is tenni a tisztázás érdekében. Példa rá, hogy ugyan különböző években, de minden hónapra esik figyelemre méltó, megemlékezésre alkalmas történés!

A 2013. év utolsó hónapi ima kilencedünk a 280 éves szolnoki Xavéri Szent Ferenc kápolnájában december 3 - tól, /kedd/ 11 - ig tart. Kezdő időpontok naponta délután 2 órától, kivéve a vasárnapot, amikor a fél tizenkettő órakor kezdődő szentmise előtt imádkozunk.Ez az ima kilenced magában foglalja a Boldogságos Szűz Mária szeplőtelen fogantatásának főünnepét is. Hagyományainkhoz híven csatlakozunk a Budapesten a Regnum Marianum keresztnél évente megtartott teljes rózsafüzér imához. Engesztelő, kérő, könyörgő és hálaadó imáink mindig minden jó szándékra és mindenkinek minden szükséges kegyelem elnyeréséért szólnak.
Erre az évre komoly fogadalmakra, jeles évfordulókra emlékezve, minden hónapra került ima kilenced, - vannak hónapok, ahol kettő is. - Az egész éves ünnepségsorozatot ilyen szerény körülmények között lévő megemlékezésére is felajánljuk! Legyenek a jövőben is minden évben megtartva ezek az ima kilencedek! Ne elvegyünk belőle, hanem tegyünk hozzá!!!

"Mi segíthetünk a tisztítóhelyen szenvedőknek, nekünk pedig segíthetnek a szentek"!
 
 
 
2013. november hónap.  Az e havi ima kilencedünk 21 - 29 - ig tart, mindenden nap délután 2 órától!

1 - e péntek: MINDENSZENTEK ÜNNEPE! A kápolnában az ünnepi szentmise fél tizenkettőkor kezdődik, előtte közös ima.
2 - a szombat: HALOTTAK NAPJA.
5 - kedd: Szent Imre herceg. ...
9 - e szombat : a lateráni bazilika felszentelése. ...
19- e kedd: Árpád - házi Szent Erzsébet. ...
21 - e csütörtök: A Boldogságos Szűz Mária bemutatása a templomban. Ezen a napon kezdjük az e havi ima kilencedünket. ...
22 - e péntek: Szent Cecília szűz és vértanú. ...
24 - e vasárnap: KRISZTUS KIRÁLY ÜNNEPE. ...
29 - e péntek: A KÁPOLNA ÚJRASZENTELÉSÉNEK NÉGY ÉVES ÉVFORDULÓJA! Az ima kilencedünk befelező napja.
30 - a szombat: Szent András apostol. ...
 
 
2013. október a rózsafüzér hónapja  imahónap, a kápolnában mindennap délután két órától imádkozzuk a rózsafüzért. ...

A szeptember havi felsorolásból jó néhány említésre méltó nagy név megemlítése kimaradt. Az angyalokról most csak rövid pár szó. Szent Mihály, Szent Gábriel és Szent Ráfael főangyalok ünnepnapja szeptember 29 - én van. Ebben az évben vasárnapra esett. A három főangyal ünnepét ezen a napon tartja az Egyház, azonban ahol Szent Mihály tiszteletére van felszentelve a templom, ott templombúcsúval van megünnepelve ez a nagy angyal. Egyházmegyénk - váci - védőszentje is Ő.

Szeptember 30 - a hétfő: Kis Szent Terézke égi születésnapjának 116 - ik évfordulója - /1873. I. 2. - 1897. IX. 30./
Október 1 - e kedd: az Terézke emléknapja. ....
2 - a szerda: Szent Őrzőangyalok. ...
4 - e péntek: Assisi Szent Ferenc. ...
6 - a vasárnap: 13 aradi vértanú  ...
7 - e  hétfő Rózsafüzér királynéja. ... "Rózsafüzér királynéja, mindnyájuknak édesanyja, bajainkban, bánatunkban ne hagyj el soha"!
8 - a kedd: MAGYAROK NAGYASSZONYA. ... "Üdvözlégy szép Szűz Mária, Jézus szent anyja, légy nekünk is édesanyánk, ne hagyj el soha, ne hagyj el soha"!
13 - a vasárnap: a Szűz anya fatimai megjelenése hatodik, utolsó megjelenésének, 96 - ik évfordulója. ... "Ave, ave, ave Mária, Ave, ave, ave Mária"!
15 - e kedd: Avilai Szent Teréz: ...
17 - e csütörtök: Antiochiai Szent Ignác püspök és vértanú. ...
18 - a péntek: Szent Lukács evangélista. ...
25 - e péntek: Szent Mór püspök. ...
28 - a hétfő: Szent Simon és Szent Júdás Tádé apostolok. ...
 
 
 
Szeptember 2-ától a hétköznapi szentmisék (hétfőn és csütörtökön) 15 órakor kezdődnek!
 
 
 Szeptember havi imakilenced
 
 
A szolnoki 280 éves Xavéri Szent Ferenc kápolnájának kilencedik, a szeptember havi engesztelő, kérő, könyörgő és hálaadó ima kilencedét 7 - én szombaton kezdjük és minden nap délután 2 órakor lesz. A befejező nap 15 - e vasárnap. A kezdő napi ima kapcsolódik Ferenc pápa békéért szóló felhívásához is.

7 - e szombat. Szent Márk, István és Menyhért áldozópapok,  kassai vértanúk ünnepe. Kőrösi Márk a nagyszombati papnevelde rektora, majd esztergomi kanonok volt. Azért ment Kassára, hogy a lelkipásztori életben segítségére legyen Pongrácz István és Grodecz Menyhért jezsuita szerzeteseknek. Kegyelettel, hálával és szeretettel emlékezzünk rájuk. Az ő tiszteletükre és közbenjárásukért is szólnak imáink minden jó szándékra és mindenkinek minden szükséges kegyelem elnyeréséért. ...

8 - a vasárnap. Kettes évforduló, az 1826 és az 1831, 1832 - es éveknél leírtakat, amik mindenképpen már az augusztusi havi  ima kilencedhez kapcsolódnak.  ...


12 - e csütörtök. Szűz Mária Szent Neve. Égi Édesanyánk, könyörögj érettünk, mindenkiért. Szeretettel köszöntjük e csodálatos név viselőit. ...

14 - e szombat. Szent Kereszt felmagasztalása. Amikor keresztet vetünk magunkra, vagy rajzolunk valakinek a homlokára, a kenyér megszegése előtt a kenyérre, ... minden egyes alkalommal gondolnunk kell Urunk Jézus Krisztusra, aki a mi bűneikért hordozta, vitte a nehéz keresztet. Azt is tudnunk kell, hogy a kereszt merőleges szára összeköti a földet az éggel, a vízszintes szára az ölelésre kitárt két kart szimbolizálja. ...

15 - e vasárnap. Fájdalmas Szűzanya napja. "... Hét fájdalmú Szűzanya, Légy híveid oltalma"!

A szeptember hónaphoz is nagyon sok jeles évforduló tartozik, kapcsolódik. Fontos megemlékeznünk, felelevenítenünk folytatnunk az 1/ 1826. évi négy napos jubileumi búcsú és 2/ az 1831. évi kolerajárvány megszűnéséhez kapcsolódó fogadalmakat. Ettől a pillanattól kezdve ne elvegyünk belőle, hanem tiszteletben tartva az elődök általi fogadalmakat ébresszük fel, hozzuk be a lemaradást, és tegyük hozzá a ma történteket.


"Gondterhelt arccal mentek az elöljáróság tagjai az orvosok is, 1831. július 3 - án a városházán megtartott ülésre. A kolera ügyében kellett megfelelő és hathatós intézkedéseket tenni.
A tutajokat Máramarosból Szolnokra úsztató oláhok hozták be a vészt. /felsorolva a meghaltak létszáma/ halt meg a város híveiből. Zagyván túl kórházat rendeztek be. A régi temető háta mögött /a koltói Anna úti ált. iskola helyén/ új temetőt nyitottak. Sokan menekültek a városból. A lelkipásztorok maradtak és bizonyára a jó hívekkel együtt az előírt óvintézkedések betartása mellett imádkoztak és engeszteltek. Július végén a kolera vesztett erejéből és hat heti öldöklés után megszűnt. /Historia Domus. I. tomus/
Az életben maradottakat  1831. szeptember 8 - án hálaadásra hívták a lelkipásztorok. Előtte este 8 órakor minden templomban megszólaltak a harangok, és hívták a megmaradottakat hálaadásra, meg az utána következő körmenetre. Ez így folyt le. /182 évvel később, most, szeptember 7 - én Ferenc pápa szólít fel közösségi imára a békéért!!!/ Kisboldogasszony ünnepén reggel 6 órakor a nagytemplomban csendes mise volt. Utána a körmenet elindult a  Szent János kápolnához a Tisza partjára. Itt elimádkoztak öt Miatyánkot és öt Üdvözlégy Máriát. Megkerülve a kerteket a körmenet elérkezett Xavéri Szent Ferenc kápolnához. Itt volt a templom előtti nagy téren a szentbeszéd. Ennek végeztével ismét közösen mondottak el öt Miatyánkot és öt Üdvözlégy Máriát. A körmenet ezután a Vártemplomba ment, ahol énekes nagymise volt. Végül a nagytemplomba visszatérve elénekelték a Tedeumot, a szentségi áldással ért véget a hálaadás.
Urunk színeváltozása ünnepére már megszűnt a fenyegető kolerajárvány. Ezért a buzgó városi tanács 1832 - ben elrendelte, hogy minden évben fogadalmi szent engesztelés gyanánt Urunk színeváltozása ünnepén illetve azt követő vasárnapon a nagytemplomból hálaadó körmenet induljon Xavéri Szent Ferenc kápolnájához. A váci egyházmegyei hatóság 1832. június 1 - én örömmel hagyta jóvá a szolnoki városi tanács ezen határozatát".

... 2013. augusztus 6 - án, Urunk színeváltozásának ünnepén "KETTEN"! voltunk a kápolnában hálát adni, a jó Istennek Xavéri Szent Ferenc közbenjárásáért a kolerajárvány megszűnését megköszönni. !!!

"Az akkor még szín katolikus városi tanács nem csak 1832 - ben a kolera félelmes évében mutatta meg bensőséges hitét, hanem előzőleg is több alkalommal. Ezek közül jónak látszik megemlíteni az 1826. évi jubileumi búcsúval kapcsolatos rendelkezését a helybéli tanácsnak. Városi jegyzőkönyv 136/1826 sz. alatt /411 oldal/ elrendeli a következőket: a teljes búcsú elnyerése végett előírt templomlátogatást a város népe június 25., július 9 - én., augusztus 15 - én., és szeptember 8 - án végzi el. A tanács, a szerzetes atyák és a céhek zászlók alatt a nagytemplomból a sóházak mellett mennek a Várba, onnan a Városháza előtt vivő országúton a Xavéri kápolnáig, onnan a Nagy Tizedi szérűs kertek és a Vásár állás mellett Szent János kápolnájába, onnan a Tisza parton vissza  a nagytemplomba. Tanulságos a tanácsi jegyzőkönyv befejező része: Szent Búcsúk érdeme elnyerésével az Ő szent országában mindnyájan örökkön örökké éljünk és örvendezzünk. Amen".

Akik olvassák ezeket a rég megtörtént, leírt fájdalmas és meghallgatott eseményeket, nem arról van szó, hogy ha törik, ha szakad minden áron, de amennyiben lehetséges, úgy legalább csak egy néma főhajtásra, egy - egy fohászra, vagy esetleg kíváncsiság kedvéért kell tisztelnünk, szeretnünk, megbecsülnünk ezt a kápolnát a szentre és az elődökre való tekintettel. !!!
 
 
 
2013. augusztusi események.
 

2013. augusztus hónap kiemelt szentjei és az aktuális ima kilenced 15 – től csütörtöktől Nagy Boldogasszony napjától 23 – ig péntekig mindennap délután 3 órától lesznek. A 280 éves kápolnát így, ünnepeljük.


 


Mint máskor mindig, most is a szentek tiszteletére, közbenjárásukért, minden jó szándékra, mindenkinek minden szükséges kegyelem elnyeréséért, ugyanúgy hálaadásért is szólnak imáink.


 


5 – e hétfő: Havas Boldogasszony ünnepe, Szűz Mária római főtemplomának felszentelése. A legősibb Mária templom. Történetét egy csodára is visszavezetik. Rómában egy János nevű gazdag patrícius és Liberius pápa álmukban utasítást kaptak, hogy ott építsenek templomot, a Boldogságos Szűz tiszteletére, ahol másnap havat találnak. Ez augusztusban történt, és innen kapta az augusztus 5 – ei ünnep Havas Szűz Mária (a mi népünk Boldogasszonyt említ) nevét. ...


6 – a kedd: Urunk színeváltozása. A ragyogó felhőben megjelent a Szentlélek, és az Atya szózata hallatszott: Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik, őt hallgassátok. …


…1/  Kolerajárvány … 1831. július 3. …  A tutajokat Máramarosból Szolnokra úsztató oláhok hozták be a vészt. … „Urunk színváltozására ünnepére már megszűnt a fenyegető kolerajárvány. Ezért a buzgó városi tanács 1832 – ben elrendelte, hogy minden évben fogadalmi szent engesztelés gyanánt Urunk színeváltozása ünnepén illetve azt követő vasárnapon a nagytemplomból hálaadó körmenet induljon Xavéri Szent Ferenc kápolnájához. A váci egyházmegyei hatóság 1832. június 1 én örömmel hagyta jóvá a szolnoki városi tanács ezen határozatát.” …


… 2/ 1868 – tól egyre romosabb állapotba került kápolna az 1871 – ben történt felújítást követően szintén augusztus 6 – án újra lett szentelve. …


 


8 – a csütörtök: Szent Domonkos áldozópap Spanyol származású. 1170 körül születet, Bolognában halt meg 1221 – ben. … A rózsafüzér apostola volt, és rendtársait a Szentírás állandó tanulmányozására biztatta. …


 


9 – e péntek: A keresztről nevezett Szent Teréz Benedikta (Edit Stein) szűz és vértanú, Európa társvédőszentje. 1891 – ben született Breslauban zsidó szülők tizenegyedik gyermekeként. … A kereszténységgel való számos találkozás hatására 1922. január 1 – én megkeresztelkedett. …


 


10 – e szombat: Szent Lőrinc diákónus és vértanú II. Sixtus pápának volt kedves diákónusa. (257 – 258) … Lőrincet tüzes rostélyon elégették, és a közelben eltemették. …


 


15 – e csütörtök: Az ima kilenced kezdő napja. Szűz Mária mennybevétele – Nagy Boldogasszony. A dicsőséges rózsafüzér negyedik titka: „Aki Téged Szent Szűz a mennybe fölvett” ötödik titka: „Aki Téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott” …  Szent István apostoli királyunk a Szűzanya oltalmába ajánlotta szép magyar hazánkat. …


… Római Szent Franciska 1425. augusztus 15 én alapította meg a bencés obláták kongregációját. …


… 1534. augusztus 15 én- Loyolai Szent Ignác, Xavéri Szent Ferenc és öt hasonló gondolkodású társukkal letette a szegénységi és tisztasági fogadalmat. …


… Xavéri Szent Ferenc 1549. augusztus 15 – én partra szállt Japánban. …


Az egyik Szolnok szülötte a stigmatizált Galgóczy Erzsébet, aki 1919 –ben amikor még csak tizenhárom éves múlt, nagy veszélynek kitéve, de nem törődve semmi mással, csakhogy kimenthesse a Legméltóságosabb Oltáriszentséget a Vártemplomból. … 1929. augusztus 15 – én kapja meg Krisztus első sebét először a stigmákat kezére és lábára. …


 


20 – a kedd: Szent István királyunk,  Magyarország Fővédőszentje. Tiszteletére, közbenjárásáért szólnak imáink.


Kötelességünk megemlékeznünk Kaposvári Gyula egykori múzeumigazgatóról, aki az  Ady Endre út építésekor megmentette a kápolnát a ledózerolástól. Szolnokon született 1916. február 18 – án és itt is halt meg a városházán, 1998. augusztus 20 – án a magyarhimnusz éneklése közben, amikor az első Pelikándíj átadásra került a sor.  Ő az első pelikáníjas. …


 


22 – e csütörtök: Szűz Mária királynő ...  


 


23 – a péntek: Límai Szent Róza szűz … Az e hónapi ima kilenced befejező napja hálaadásul minden kegyelem elnyeréséért!!!                                                    


 


24 – e szombat: Szent Bertalan apostol …


 


27 – e kedd: Szent Mónika  Szent Ágoston édesanyja …


 


28 – a szerda: Szent Ágoston püspök és egyháztanító, édesanyja kitartó imája hatására tért a jó útra. …


 


29 – e csütörtök: Keresztelő Szent János vértanúsága …


 


… E hónapra vonatkozóan mind a teljesség igénye nélkül. …


 
A 2013. július havi kérések, hálaadások Szolnok Xavéri Szent Ferenc
/1733 - 1943 - 2013/ 4 X 70 = 280 éves kápolnájában ...

Az e havi ima kilenced 23 án kedden kezdődik és 31 - én szerdán, Loyolai Szent Ignác, a jezsuita rend alapítójának emléknapján fejeződik be. Xavéri Szent Ferenc, aki városunknak is patronusa, ennek a legnagyobb rendnek a magasan kiemelkedő szentje!!! Az ima órák kezdete mindig három órakor, a szentmisék előtt is egy órával előbb kezdődnek.

2 - a kedd: Szűz Mária látogatása Erzsébetnél - Sarlós Boldogasszony. Az örvendetes rózsafüzér második titka, "Akit Te Szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál"
"Sarlós Boldogasszony Téged kérünk, Nyerj bő áldást Szent Fiadtól nékünk!"

3 - a szerda: Szent Tamás apostol. Hitetlenkedve fogadta társai tanúságát a feltámadt Krisztusról. ...  Jézus mondja: " Most már hiszel, Tamás, mert láttál engem. Boldogok, akik nem láttak és mégis hittek."

5 - e péntek: 205. éve, 1808. július 5 - én született meg az engedély a kápolna torony építésére. /A kérvény beadása, 1808. jún. 1./

6 - a szombat: Goretti Szent Mária szűz és vértanú kislány tisztasága megőrzéséért adta éltét. 1890 - ben született, tizenkét évesen, 1902. július 6 - án megbocsátva gyilkosának, aki az előző napi számos késszúrás miatti sebesülésébe belehalt. 1950 - ben XII. Piusz pápa avatta szentté. A szentté avatáson részt vett a nyolcvannégy éves édesanyja testvéreivel együtt, valamint gyilkosa is, aki megbánta tettét. ...

9 - e kedd: 187. éve, 1826. évi nagy jubileumi búcsú második napja július 9. (1/  június 25., 2/ július 9., 3/ augusztus 15.,  4/ szeptember 8- án végzi el/. ...
120 éve, 1893. július 9 - én mutatta be első szentmiséjét Pálinkás Antal váci egyházmegyei áldozópap a ceglédi római katolikus plébánia templomban. ...  A szolnoki Jézus Szíve római katolikus plébánia lelkipásztora ... Radvánszky József atya 1943 - ban rendbe tetette a Xavéri Szent Ferenc  kápolnáját, és állandó miséző papot adott a kápolnának Pálinkás Antal nyugalmazott lelki pásztor személyében, aki több éven keresztül a kápolnában mondja el napi szentmiséjét. ...
 
10 - e szerda: A MI URUNK JÉZUS KRISZTUS DRÁGA VÉRE! Mossa le a sok szennyet a lelkekről és a szeretet győzedelmeskedjen a gonoszság felett az egész világon!!!

11 - e csütörtök: Szent Benedek apát a bencés rend megalapítója, Európa fővédőszentje. ... "IMÁDKOZZÁL ÉS DOLGOZZÁL!" Római Szent Franciska is bencés, de a ferencesek is magukénak vallják.

16 - a kedd: Kármel - hegyi Boldogasszony. Avilai Nagy Szent Teréz ... Lisieux - i Kis Szent Teréz kármel apácák ... "Máriához, drága Szűz Anyánkhoz tisztelettel járulunk." ...
97 éve, 1916. júliusában lesújtó hír futott végig a hívő nép lelkén. ... Déri Adolf mérnök - hadnagy július 16 - ig a városban 12 harangot szedett össze, hogy a béke Fejedelméhez hívogató harangok az ember ölés eszközévé legyenek. Két napig várták az ószolnoki vasúti raktáránál a bevagonírozást. Sokan mentek a hívek búcsút venni tőlük. A Xavéri szent Ferenc kápolnát érte a legnagyobb veszteség, mert mind a három harangját elvitték. ...

17 - e szerda: Szent Zoerárd - András és Benedek remeték.  Lengyelországból jöttek Magyarországra. Zoerárd - András először remetéskedett, majd a Nyitra melletti bencés kolostor tagja lett. 1010 körül halt meg. Tanítványát, Benedeket rablók ölték meg és a Vág folyóba dobták. Szent László idejében, 1083. július 17 - én avatták szentté őket. Életüket Boldog Mór püspök írta mag. ...

18 - a csütörtök: Szent Hedvig királynő. 1374 - ben Magyarországon született. Édesapja Nagy Lajos magyar király volt. Őt Lengyelország királynőjévé koronázták. ... 1399 - ben halt meg Krakkóban. Boldog II. János Pál pápa 1997 - ben avatta szentté. ...

22. hétfő: Szent Mária Magdolna. Krisztus kísérői közé tartozott. Jelen volt Jézus halálánál és húsvét hajnalán elsőként látta meg a feltámadt Üdvözítőt. ... Szent Mária Magdolna tisztelete  XII. századtól terjedt el és vált általánossá. ...

23 - kedd: Szent Brigitta szerzetesnő, Európa társvédőszentje. Svédországban született 1303 - ban . Nyolc gyermek édesanyja, aki nagy áldozattal nevelte őket. ... 1373 - ban Rómában halt meg. 1999. október 1 - én Boldog II. János pál pápa Európa    társvédőszentjévé, emléknapját pedig ünnep rangjára emelte. ...

24 - e szerda: Árpád - házi Szent Kinga szűz, szerzetesnő IV. Béla királyunk leányaként született 1224 - ben, a magyar történelem egyik legsúlyosabb korszakában. Szülei kívánságára házasságot kötött Boleszláv krakkói herceggel. Mindketten örök tisztasági fogadalmat tettek. ... 1292 - ben halt meg. 1999 - ben Boldog II. János Pál pápa avatta szentté. ...

25 - e csütörtök: Szent Jakab apostol Betszaidában született, Zebedeus fia, János apostol testvére. ...

26 - a péntek: Szent Joakim és Szent Anna  a Boldogságos Szűz Mária szülei. ...

29 - e hétfő: Szent Márta, Mária és Lázár nővére....

31 - e szerda: Loyolai Szent Ignác a jezsuita rend megalapítója a spanylországi Loyolában született 1491 - ben. ... 1556 - ban Rómában halt meg. ... Azóta is az Egyház legjelentősebb rendje az egyetemes és a magyar egyház életében egyaránt. ... Ennek  a rendnek tagja  városunk patronusa XAVÉRI SZENT FERENC!!!

A felsoroltak a teljesség igénye nélkül a boldogok, szentek tiszteletére és közbenjárásukért, Imáink, most is mint  mindig, hála és  minden jó szándékra,  mindenkinek minden szükséges kegyelem elnyeréséért szólnak.

Dicsértessék a Jézus Krisztus!
 
 

image.jpg

 
 
 
 
 
A 2013. évi június havi ima kilenced Szolnok Xavéri Szent Ferenc kápolnájában.

Június havi jeles évfordulók a teljesség igénye nélkül most csak az ima kilencedre hagyatkozva. 2013. június 21 - től péntektől  29 - ig a következő szombatig mindennap délután 3 órától lesznek.

21- e péntek.  Gonzága Szent Alajos 1568 -ban született őrgrófi családból. Nagy gazdagság vette körül, de tizenhét éves korában szakított a csillogással és belépett a Jézus Társaságába. Szerzetesnövendék lett Rómában, és az ott kitört pestisjárvány idején önfeláldozóan segítette a betegeket. Ő maga is a járvány áldozata lett. 1591 - ben 23 évesen halt meg.

... A kápolna előtti keresztet özv. K. Molnár Antalné  Csabai Erzsébet állíttatta. 1902 év végén készült el, amelynek eredeti helye a kápolna mellett volt, - az Ady Endre út építésekor lett a kápolna elé helyezve. 110. éve,1903. június 21 - én lett felszentelve. A nagy templomból körmenettel jöttek ide. ... Most 2013. június 21 - én kápolnánkban imáinkkal emlékezünk Erzsébet jótetteire. ...

24 - e hétfő:
Keresztelő Szent János születése napja. - 464 éve, 1549 -ben  ugyanezen a napon, 43 éves korában indult el Xavéri Szent Ferenc Japánba. ... Csak az évszám figyelembevételével, 200 évvel később, 264 éve, 1749 - ben Szolnok város akkori lakói Xavéri Szent Ferenc drága lelkét a pestis ellen védőszentnek választották és akkor olyan fogadalmat tettek, hogy december 3 - át minden évben munkaszüneti nappal, nagy körmenettel megünneplik. ... Újabb 200 év elteltével, 64 éve, 1949 - ben ismét nagy lépés történt előre. A 13. számú törvényrendelet alapján Országos Védelem alatt álló Műemlékké lett nyilvánítva ez a Xavéri Szent Ferenc tiszteletére és a pestisjárványban meghaltak emlékére épített kicsike Isten háza, aminek alapos okának kellett, hogy legyen. (!!!)

25 - e kedd.
187. éve, 1826 . évi nagy jubileumi búcsú első napja június 25.  Megjegyzendő: " Az akkor még szín katolikus Szolnok városi tanácsa nemcsak 1832 - ben a kolera félelmes évében mutatta meg bensőséges hitét, hanem előzőleg is TÖBB alkalommal. Ezek közül jónak látszik megemlíteni az 1826. évi jubileumi búcsúval kapcsolatos RENDELKEZÉSÉT a helybeli tanácsnak. Városi jegyzőkönyv: 136/1826 szám alatt /411 oldal/ ELRENDELI a következőket: a TELJES BÚCSÚ elnyerése végett előírt templomlátogatást a város népe Június 25., július 9., augusztus 15., és szeptember 8- án végzi el. A tanács, a szerzetes atyák és céhek zászlók alatt a nagytemplomból a sóházak mellett mennek a Várba, onnan a Városháza előtt vivő országúton a Xavéri kápolnáig, onnan a Nagy Tizedi szérűs keretek és Vásár állás mellett Szent János kápolnájába, onnan a Tisza parton vissza a nagy  templomba. Tanulságos a tanácsi jegyzőkönyv befejező része: "Szent Búcsúk érdeme elnyerésével az Ő szent országában mindnyájan örökkön örökké éljünk és örvendezzünk. Amen."

27 - e csütörtök.
Nagy magyar szentünk, Szent László Királyunk ünnepén is kérjük, hogy könyörögjön érettünk, beteg, szép magyar hazánkért nemzetünkért. ...
Szolnok szülötte, Krisztus fehér vértanúja, a stigmatizált Galgóczy Erzsébet születése 108. évfordulója - 1905. június 27 -  ... 1919 - ben nagy veszélyekkel övezve mentette ki a Legméltóságosabb Oltáriszentséget a vártemplomból ... Imádkozzunk boldoggá, majd szentté avatásáért.
476 éve, 1537. június 27 - én, 31 éves korában szentelték pappá Xavéri Szent Ferencet Velencében. Ez is egy nagy állomás volt földi életében. Nagyon nagy szent, aki Szolnok városának is patronusa vagy, könyörögj érettünk,városunkért, hazánkért, nemzetünkért és az egész világért!!! Most nagyon aktuális  közbenjárását kérni a jó Isten felé, az árvizek utáni káros hatásai, az esetleges járványok elkerülése érdekében is ...

29 - e szombat. "Mert a szombat Szűz Mária napja, boldog ember, aki ezt megtartja"!
Szent Péter és Szent Pál apostolok főünnepe ... " Imádjátok istent értünk, Péter és Pál, hadd jöjjön el Ő országa közibénk már!

Tehát a teljesség igénye nélküli ez az összeállítás. E hónapnak is van nagyon sok nagy szentje, akik közül most csak egyet említek meg, méghozzá azt a szentet, akit egy kicsikét mindenki ismer, és szeret ő pedig nem más, mint Páduai Szent Antal. 13 - án, csütörtökön volt az emléknapja. Mindegyik szentnek meg van a maga feladata ugyanúgy  mint mindenkinek és mindennek, ... Az az ő közbenjárását kérjük az elveszett dolgok megtalálásában. Találja meg nekünk, mindenkinek az elveszett mosolyt és szeretetet is.

Mint mindig, most is a szentek tiszteletére és közbenjárásukért, minden jó szándékra és mindenkinek minden szükséges kegyelem elnyeréséért szólnak.
 
 
 
" VIRÁGOS MÁJUS HÓ ISTEN HOZOTT, SZŰZ MÁRIA MAGÁNAK VÁLASZTOTT".

"SZÁLLJON A LELKÜNK MESSZE A MÚLTAKBA A SZENT EMLÉKEZÉS SZÁRNYAIN"


2013. májusi imahónap. A 280 éves szolnoki Xavéri Szent Ferenc kápolnájában mindennap délután kettő órától imádkozunk, énekelünk.

Imáink, énekeink mindig minden jó szándékra, a szentek, boldogok tiszteletére és közbenjárásukért és mindenkinek minden szükséges kegyelem elnyeréséért szólnak. ...

Május 1- e Munkás Szent József napja.
2 - a Szent Atanáz püspök és egyháztanító.  
3 - a Szent Fülöp és Szent Jakab apostolok.
4 - e Szent Flórián vértanú. ... 270 éve, 1743. V. 4 - én Szolnokon újból felütötte a fejét a pestis. ...
5 - e Szolnok szülötte Dr. Tóth Tihamér /1889. I. 14. - 1939. V. 5./ egykori veszprémi püspök halála 74 - ik évfordulóján boldoggá, majd szentté avatásáért.
6 - a Mindszenty József egykori hercegprímás /aki 1946 -ban elindította Dr. Tóth Tihamér boldoggá avatását /.../ ... /1892. III. 29 - 1975. V. 6./ halála 38. évfordulóján boldoggá, majd szentté avatásáért.
7 - e Szent István királyunk felesége Boldog Gizella tiszteletére, közbenjárásáért, és szentté avatásáért.
8 - a URUNK MENNYBEMENETELE.
11 - e Boldog Salkaházi Sára szűz és vértanú tiszteletére, közbenjárásáért és szentté avatásáért.
12 - e URUNK MENNYBEMENETELE.
13 - a A Boldogságos Szűz Mária Fatimai első megjelenésének 96. évfordulója. /1917. V. VI. VII. VIII. IX. X./.
16 - a Nepomuki Szent János.
17 - e 270 éve, 1743. V. 17 én Szolnokon kétszer ütött ki tűz, amikor is 145 ház lett a lángok martaléka. ...
20 - a 254 éve, 1759. V. 20. "Megjegyzendő: A város nyugati részénél, a kerteknél és istállóknál Xavéri Szent Ferenc kápolnájában tábla függ ezzel a felirattal: Az apostoli Szent Xaveriánus bűnbánati missió a szolnokiak üdvösségéért történt 1759. május 20 - án és a következő napokon. /Lehetett ez ima kilenced/. Az ő imádságos jámborságuk elismerésére /van ez a tábla/.
A felirat megújitása 1776 - ban történt".
22 - e Szent Rita /1381. V. 22. - 1447. V. 22./
23 - Boldog Apor Vilmos püspök és vértanú tiszteletére, közbenjárásáért és szentté avatásáért.
24 - Szűz Mária, a keresztények segítsége. Szent Ritát 1737 - ben avatták boldoggá /hónap?, nap?/ 1900. V. 24 - én a szentek dicsőséges seregébe iktatta az Egyház. Halálától szentté avatásáig 453 év telt el.
26 - a SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJA.
30 - a KRISZTUS SZENT TESTE ÉS VÉRE: ÚRNAPJA. Szent István király ereklyéinek átvitele.

31 - én hálás szívvel megköszönjük ezt a csodálatos kegyelmet, lelki kincset, amit a Szűz Anya tavaszi hónapja a boldogok, szentek, tiszteletére, közbenjárásukért, a tisztítóhelyen szenvedőkért és mindenkiért, az egész gyönyörű, ugyanakkor ma már nagyon beteg világért felajánlhattunk!

  "MI SEGÍTHETÜNK A TISZTÍTÓHELYEN SZENVEDŐKNEK, NEKÜNK PEDIG SEGÍTHETNEK A SZENTEK"
 
 
VÁROSUNK VÉDŐSZENTJÉNEK, XAVÉRI SZENT FERENCNEK AZ 507-IK SZÜLETÉSNAPJÁNAK ALKALMÁBÓL, AZ Ő TISZTELETÉRE ÉS KÖZBENJÁRÁSÁÉRT 2013. ÁPRILIS 7-ÉTŐL KEZDVE ISMÉT IMAKILENCEDET TARTUNK A XAVÉRI KÁPOLNÁBAN, MELYEK MINDEN NAP 14 ÓRAKOR KEZDŐDNEK.
 
 
2013. MÁRCIUS 29-ÉN, NAGYPÉNTEKEN, 14 ÓRAI KEZDETTEL KERESZTÚTI ÁJTATOSSÁGOT TARTUNK A KÁPOLNÁBAN, MELYRE MINDENKIT SOK SZERETTEL HÍVUNK ÉS VÁRUNK!
 
 

 

2013. HARMADIK IMAKILENCEDE

 

... 1897. március 3 - a az utolsó böjt kezdete. Teréz a halála utáni küldetése felé fordítja gondolatait. ...
Március 4 - 12 - ig kilencedet imádkozik Xavéri Szent Ferenchez, "azt a kegyelmet kérem, hogy halálom után tegyek jót".

A 2013. év harmadik ima kilencede március 4 -12 - ig tart, mindennap délután két órakor kezdődik. A keresztúti ájtatosságot a csütörtök délutáni szentmise előtt imádkozzuk.

 
 
A 2013. ÉV MÁSODIK IMAKILENCEDE FEBRÁR 11-TŐL 19-IG, MINDENNAP DÉLUTÁN 2 ÓRAKOR KEZDŐDIK
 
Imáink a Lourdes-i Szűz Anya megjelenésének 155. évfordulóján, az Ő tiszteletére és közben járásáért, a testi lelki betegek gyógyulásáért szólnak a Xavéri Szent Ferenc kápolnában.
 
 A 2013. ÉV ELSŐ IMAKILENCEDE JANUÁR 21-TŐL 29-IG, MINDEN NAP DÉLUTÁN 2 ÓRAKOR KEZDŐDIK.
 
 
A KÖVETKEZŐ KILENCED A SZOLNOKI XAVÉRI SZENT FERENC KÁPOLNÁJÁBAN 2012. 11. 29- /csütörtöktől/ 2012. 12. 7-ig mindennap délután 2 órától lesz!!! Ez a kilenced a 2012 – es év utolsó kilencede. Hála szándékra is szól annak okán, merthogy sok – sok viszontagság után három évvel ezelőtt, 2009. november 29 – én Dr. Beer Miklós főpásztorunk újra szentelte a kápolnát, azért pedig külön is hálát adunk a jó Istennek, amiért hét év szünet után újra vannak Szentmisék!!!
 
2012. 12. 8-án szombaton déli 12 órától ugyancsak a kápolnában, bekapcsolódunk BOLDOGSÁGOS SZŰZ MÁRIA SZEPLŐTELEN FOGANTATÁSÁNAK ÜNNEPÉN, A BUDAPESTI REGNUM MARIANUM KERESZTNÉL MINDEN ÉVBEN MEGRENDEZÉSRE KERÜLŐ TELJES RÓZSAFÜZÉR IMÁHOZ …
 
 
„SZÁLLJON A LELKÜNK MESSZE A MÚLTAKBA A SZENT
 
                    EMLÉKEZÉS SZÁRNYAIN"                                                                                                       
 
„MI SEGÍTHETÜNK A TISZTÍTÓHELYEN SZENVEDŐKNEK, NEKÜNK
 
PEDIG SEGÍTHETNEK A SZENTEK”
 
Ismét jeles évfordulók megünneplésére kell figyelnünk!!! Nagy tudósok, professzorok, kutatók írtak élettörténeteket, épületek, kápolnák, templomok fontos szerepéről tájékoztatnak.
 
Nagyon fontos dolog megismerni XAVÉRI SZENT FERENC élettörténetét, mert megérdemli. Itt most röviden csak annyit, hogy Spanyolországban, Xavér várában született 1506. április 7-én, gazdag családban. Édesapja a királyi tanács elnöke volt. …Földi életének rengeteg állomása volt. … 1552. december 3-án halt meg Kína partjainál, egy ágakból, gallyakból összetákolt kunyhóban. … Amikor vitték el a drága holttestét, ahol útközben voltak pestis betegségben szenvedők, azonnal megszűnt az a csúnya nyavalya. …
 Szolnok régmúlt lakói és az ide járó búcsúsok, zarándokok ismerték ennek a nagy Szentnek az élettörténetét. Alapos oka és értelme van annak, hogy az Ő drága lelkét választották arra, hogy óvja, védje a várost.
 
Most csak néhány fontos évforduló lesz megemlítve:
Xavéri Szent Ferenc égi születésnapjának /1552. december 3./ 460. évfordulója 2012. december 3.
 
1749-ben, ez évben 263 éve van annak, hogy az Ő drága lelkét a pestis ellen védőszentnek választották és akkor olyan fogadalmat tettek, hogy december 3-át minden évben munkaszüneti nappal megünneplik. …
 
1811-ben öntötték a Xavéri Szent Ferenc harangot. 1812-ben /ez évben 200 éve/ szentelte fel Kámánházy László váci püspök. …
 
 Dr. Tóth Tihamér egyetemi tanár, egyházi író, veszprémi püspök, aki Szolnokon született 1889. január 14-én, /1939. március 3-án lett megválasztva veszprémi püspökké/ … 1939. május 5-én halt meg Budapesten. Mindszenty József bíboros hercegprímás 1946-ban kezdeményezte a boldoggá avatást, … „A boldoggá avatási per nem folytatódhatott”. … Dr. Tóth Tihamér, akinek munkáit, írásait 23 kötetbe gyűjtötték össze, mind az öt világrészen 22. nyelven /lehet, hogy már többön is/ olvassák. … Az írásából tudjuk azt is, hogy mint ahogy Ő írta: A nagyon nagy tudós missziós pápa a XI. Piusz pápa 1922. február 6-1939. február 10-ig a katolikus egyház vezetője. Eredeti neve: Achille Ratti. 1857. május 31-én született Milánóban. Nemzetsége: Olasz. Pontifikátusának vége 1939. február 10. Róma.
            Ez az óriási tudós missziós pápa 1922-ben még csak alighogy megválasztották, máris VILÁGRASZÓLÓ ÜNNEPSÉGEKET TARTATOTT Néri Szent Fülöp, Loyolai Szent Ignác XAVÉRI SZENT FERENC, Avilai Szent Teréz … szentté avatás /1622. március 12./ 300. évfordulón. Ugyanez a Szent Atya öt évvel később 1927-ben XAVÉRI SZENT FERENCET –et a földkerekség minden római katolikus egyházának a missziók égi főpártfogójává tette. Ez azt jelenti, hogy az egész világ nagy Szentje, az Ő szolnoki kápolnája pedig 1949 óta a 13-as sz. törvényrendelet alapján ORSZÁGOS VÉDELEM ALATT ÁLLÓ MŰEMLÉK, ami pedig azt jelenti, hogy nem csak Szolnok lenne érte a felelős, hanem az egész ország!!!...
 
„ NE HAGYJÁTOK ATEMPLOMOT…” figyelmeztet Reményik Sándor verse. Nemzedékünknek komolyan kell venni ezt az üzenetet. Őrizzük meg őket a jövő generációi számára! Ne hagyjuk őket elpusztulni, ne hagyjuk őket a feledés homályába veszni, és ne hagyjuk őket kiüresedni. Hiszen templomaink voltak mindenkoron az egyházközségek szimbólumai, ahol leróhatták az emberek Isten iránti tiszteletüket és szeretetüket. Csodáljuk hát meg ezen buzgó áldozatkészséget és az ezek mögött húzódó építészeti, képzőművészeti alkotókészséget. /www.templom.hu ajánló/
 
„A TEMPLOM ÉS ISKOLA” című öt versszakos versének az ötödik versszaka így szól:
KICSI FEHÉR TEMPLOMOTOKBA
MOST MINDEN ERŐK TÖMÖRÜLNEK.
KICSI FEHÉR TEMPLOMPADOKBA
A HOLTAK IS MELLÉTEK ÜLNEK.
A NAGYAPÁINK, NAGYANYÁINK
SZEMÜKBEN BIZTATÁS, VAGY VÁD.
NE HAGYJÁTOK A TEMPLOMOT
A TEMPLOMOT, S AZ ISKOLÁT!!!
 
Ugyancsak őtőle egy másik kedves vers, ez pedig az ima fontosságáról mond el mindent: „VALAKI ÉRTRM IMÁDKOZOTT”
 
AMIKOR A BŰNTŐL MEGGYÖTÖRTEN
A LELKEM TERHEKET HORDOZOTT,
EGYSZER CSAK KÖNNYEBB LETT A TERHEM,
VALAKI ÉRTEM IMÁDKOZOTT.
VALAKI ÉRTEM IMÁDKOZOTT,
TALÁN APÁM, ANYÁM RÉGEN,
TALÁN MÁS IS AKI SZERET
JÓ BARÁTOM, VAGY TESTVÉREM?
ÉN NEM TUDOM, DE ÁLDOM ISTENT,
KI NEKEM MEGVÁLTÁST HOZOTT,
ÉS AZT IS, AKI ÉRTEM
CSAK EGYSZER IS IMÁDKOZOTT!
    
 
Mennyi, mennyi csapás éri az embert földi élete alatt. A szolnoki XAVÉRI SZENT FERENC kápolnához kapcsolódóan a vissza- visszatérő pestis, sorozatos tűzvész, árvíz, belvíz, talajvíz, máskor az aszály, a sáskajárás, a kolera, a háború, meg mindenféle szörnyűség. …Csak aztán imádkoztak elődeink komolyan, kérték XAVÉRI SZENT FERENC közbenjárását, könyörögjön érettük. Ez a nagy Szent úgy tette kéréseiket a Menyei Atya kegyelemtrónusa és Szent színe elé, hogy meghallgatást nyertek. Most a mi feladatunk az, hogy kérjük ŐT, könyörögjön érettünk, városunkért, hazánkért, nemzetünkért és az egész világért. Aztán ne feledkezzünk meg a hálaadásról sem…
 
 A KÁPOLNA amelyik 1733-épült a nagy nevű, Mihály ab ALTHANN váci püspök engedelmével, /Vácon tér van elnevezve Róla/ … … … Ez a kápolna 1767-ben még csak 34 éves volt, amikorra az ezrével idejáró hívek kiimádkozták XIII. KELEMEN PÁPA nagy ajándékát. Annak az évnek január havának 21. napján /Római Szent Ágnes/ brévében Pápai teljes búcsút engedélyezett a kápolnába betérőknek…
 
… Hát bizony vannak szép számmal jeles, figyelemre méltó évfordulók ennek a KICSI ISTEN HÁZÁNAK történetében… ISTENEM!!! Mennyi, mennyi lélek kapcsolódik/ kapcsolódhat hozzá. Érdemes foglalkozni, törődni vele!!! Vegyük komolyan ezt a két gyönyörű idézetet, amelyek fent is írva vannak…
 
 
„Szálljon a lelkünk messze a múltakba a szent emlékezés szárnyain”
 
MERT a múlt a jelennek és a jövőnek ugyanúgy édestestvére, mint ahogy a hit a reménynek és a szeretetnek.
 
„Mi segíthetünk a tisztítóhelyen szenvedőknek, nekünk pedig segíthetnek a szentek”
 
Igen. Emlékezzünk kegyelettel, hálával és soha el nem múló szeretettel mindenkire, akik már nincsenek közöttünk. Törekedjünk arra is, hogy minél több szegény szenvedő lelket menthessünk ki a szenvedés helyéről. A Szentek közbenjárását pedig bizalommal kérve forduljunk Hozzájuk, könyörögjenek érettünk…
 
Ne feledkezzünk meg arról se, hogy manapság is történnek csodák, csak észre kell venni. A szóban forgó kápolnához is kapcsolódik sok-sok csapás, de kapcsolódik ugyanannyi ima maghallgatás is. Közeledik 2013…
 
                                     1733-2013=280 ÉV!!!

 

 

SZENTMISÉK IDŐPONTJAI 

 

Hétfőn és csütörtökön 15 óra,

vasárnap 11 óra 30 perc

 

Kép

 

 

BANKSZÁMLASZÁM:

 

10300002-10441413-49020018

 

 

ADÓSZÁM:

 

18842645-1-16

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Hirdetés