Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
Hirdetés
Hirdetés
 


Imák Xavéri Szent Ferenchez

IMA XAVÉRI SZENT FERENCHEZ, SZOLNOK PATRÓNUSÁHOZ

 

XAVÉRI SZENT FERENC, Veled egyesülve alázatos szívvel imádjuk Isten Szent Fölségét, s hálát adunk Neki, hogy Téged oly sok kegyelemmel elhalmozott. Elődeink városunk Patrónusának választottak.

Mi, késői utódai esdve kérünk: eszközöld ki városunknak a  hit megújulását, hogy megszűnjön a közömbösség és fásultság, és újra megteljenek templomaink.

Pártfogásodba ajánljuk: családjainkat, ifjúságunkat és betegeinket.

Közbenjárásoddal nyerd meg nekünk a kegyelmet, hogy szentül éljünk és Isten kegyelmében haljunk meg. AMEN.

 

 

 

 

ÉNEK XAVÉRI SZENT FERENCRŐL

 

 

 

(dallam: Hozsanna 216. ének)

 

 

Áldjuk Istent Teéretted Xavér Szent Ferenc,

Akit az Ő szent kegyelme apostollá tett,

Indiának, Japánnak, kelet nagy világának,

Százezreit térítetted Isten útjára.

 

Minden tetted a nagy Istent dicsőítette,

Nyelvek adományával az Igét hírdette,

Imádkozz most Szent Ferenc, égi trónnál érettünk:

Istenünket dicsőítsük, és békét nyerjünk.

 

Lecke és evengélium Isten Igéje,

Ezeket csepegtetted Te pogány lelkekbe.

Kérjed most az Ég Urát, adja reánk áldását,

Tettel szóval terjeszteni Isten Országát.

 

Szent vagy Isten, magasztalnak az Ég szentjei,

Bárcsak így magasztálnának világ népei,

Kik pogányos vadságban vergődnek a világban,

Leljék fel az igazságot szent Egyházában.

 

Minden veszély és nehézség, mit földi ember

Krisztusunk szeretetéért tűrőn visel el,

Rejt magában kincseket, a szívnek édességet,

Ezt hirdette szent szavával áldott szent Ferenc.

 

És mindennél nagyobb kincs az égi vendégség,

Amit Krisztus rendelt nekünk: Oltáriszentség,

Égi manna, szent kenyér, értünk ontott drága Vér,

Táplálj minket és erősíts üdvösségünkért.

 

"Jézus Krisztus, Isten igaz és örök Fia,

Megadom magam"- mondotta pogány pap szava,

Ki vitába szállt Veled, csdálatos Szent Ferenc,

S térdre roskadván, Krisztusnak tanítványa lett.

 

Ferenc, ki égből szemléled most e világot,

És szomorún láthatod az új pogányságot,

Omolj Te is térdre most, és az Urat ostromld,

Adjon e nagy sötétségben világosságot.

 

Midőn lelked kilehelted, e szókat mondtad:

Tebenned volt reménységem, Teremtőm, Uram,

Imádkozzál érettünk, mi is jó halált érjünk,

Országába befogadjon édes Istenünk!

 

 

Áldozási ima - Xavéri Szent Ferenc

 

 

 

Istenem szeretlek forrón, mélyen,

 

 

 

Nem mert a kárhozatos szörnyű éjen

 

 

 

Gyötrő tűzbe vetsz, ha elhagytalak, 

 

 

 

S nem mert egednek édes  fényességét,

 

 

 

Szent örömben úszó angyali zenéjét

 

 

 

Ígértred nekem szárnyaid alatt.

 

 

 

 

De mert kereszten karjaid kitártad,

 

 

 

Emberi szívemet Szívedre vártrad,

 

 

 

Rútul kiszögezve, jaj, felém hajoltál,

 

 

 

Vérfutotta arcod édes, tüzes oltár,

 

 

 

Bűnömért viseltél szörnyű ékességet...

 

 

 

 

Meg nem állottál a gyötrelmek mesgyéjén,

 

Átmentél az éjek szönyűséges éjén,

Borzalmas kísértet, gyalázat és szitok,

Lélek-hóhérok, gyűlölet-kárpitok

Födtek, jaj, követtek az utolsó szóig...

 

Rettentő métékkel mérted szeretésed.

Ó legyek, hadd legyek könnyező vetésed;

Hadd legyek, én legyek a Te aratásod,

Míg gyötrelmeiddel lelkem földjét ásod.

 

Szeretlek, szeretlek, nem mert megmentettél,

Hanem mert a vérig halálig szerettél.

S amint Te szerettél, szeretlek most Téged,

Életem és lelkem elkínálom Néked.

Szeretlek, szeretlek, Te vagy a királyom,

Istenem, mindenem, örök mennyországom!

 

 

 

 
 

 

 
Hirdetés