Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
Hirdetés
Hirdetés
 


(SZOLNOKI) XAVÉRI SZENT FERENC

KÁPOLNÁÉRT ALAPÍTVÁNY

 

 

Kép

 

  

BANKSZÁMLASZÁM:

MKB BANK

10300002-10441413-49020018

 

ADÓSZÁM:

18842645-1-16

 

 

 

beszámoló tárgyév 2014

beszámoló tárgyév 2013

beszámoló tárgyév 2012

Xavéri alapiítvány beszámoló 2011

 

 

Xavéri Szent Ferenc Kápolnáért Alapítvány

5000 Szolnok Eötvös tér 4.

 

2009. évi

Közhasznúsági jelentése

 

Szolnok, 2010. május 31.                                 Pálhidy Csaba

                                                                           a kuratórium elnöke

 

 

Xavéri Szent Ferenc Kápolnáért Alapítvány

Közhasznúsági jelentése

a 2009-es esztendőről

 

1.       SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

A Xavéri Szent Ferenc Kápolnáért Alapítvány 2009. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 353 ezer Ft, a saját tőke 353 ezer Ft. A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete, mely áll a mérlegből és a közhasznú szervezeti eredmény-kimutatásból.

2.       KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA

Tárgyévben a Xavéri Szent Ferenc Kápolnáért Alapítvány költségvetési támogatást nem kapott.

3.       VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS

A közhasznú tevékenység ráfordítása 53 ezer Ft volt, melyből 29,5 ezer Ft-ot a banki költségek tettek ki.  A ráfordítás többi részét a Kápolna díszítésével kapcsolatos költségek tették ki.. 

4.       CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA

Alapítványunk nem nyújtott juttatást, így e soron sem történtek kifizetések (4. sz. melléklet).

5.       KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE

Tárgyévben Alapítványunk nem kapott ilyen támogatást.

6.       A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE

Az Alapítványnak személyi jellegű ráfordítása nincs, mert a kuratórium tagjai és a közreműködők a feladatot teljesen díjazás nélkül végzik.

7.       A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ

7.1. A Xavéri Szent Ferenc Kápolna felújítása, illetve a felújítást követő fenntartása érdekében adományokat gyűjt.

Egy cégtől és nyolc magánszemélytől érkezett adomány az Alapítványhoz összesen 306 ezer Ft értékben.

7.2. A Xavéri Szent Ferenc Kápolna felújítása, illetve a felújítást követő fenntartása érdekében ajánlatokat kér a különböző munkálatokra szakosodott vállalkozásoktól a helyreállítási, javítási munkákra.

 • Ajánlatkérés történt Maracskó Izabella festő-restaurátortól, a Kápolna oltárképének felújítására.
 • Ajánlatkérés történt a Kápolna négy ablakának, Szentek mellképeit ábrázoló üvegeinek megtervezésére, ólomüvegből történő kivitelezésére, az ablakkeretek megtervezésére és kivitelezésére.

7.3. Az Alapítvány gondoskodik a Kápolna körüli, ahhoz tartozó terület gondozásáról.:

 • Rendszeresen megtörtént, illetve megtörténik a Kápolna csatorna- és csapadékvíz-elvezető rendszerének takarítása
 • Elszállításra kerültek a Kápolna előtti területen kivágott fák és hulladékai.
 • Rendszeresen elvégzésre kerül a Kápolna kertjének takarítása, virágainak gondozása, öntözése, az összegyűlt szemét és a falevelek összegyűjtése és elszállítása, télen a síkosságmentesítése /köszönet érte Szűcsné Csáti Franciskának/.

7.4. Az Alapítvány vallási tárgyú, illetve kulturális rendezvényeket tart és szervez, valamint ilyen rendezvényeket anyagilag támogat.

 • 2009. február 3-án, Alapítványunk társszervezésével a Sziluett Művészeti és Alkotói Kör írásaival és közreműködésével „BALÁZSOLÁS” címmel IMÁDSÁGOS MŰSORÓRÁT adott elő a Xavéri Szent Ferenc Kápolnában. /dokumentálva: Szolnok TV, Új Néplap, valamint a kápolna honlapján/
 • 2009. március 19-én a Xavéri Szent Ferenc Kápolnában „MÁRCIUSI TRILÓGIÁK” című SZENTESÍTETT JÓZSEF NAPI műsort rendezett a Xavéri Szent Ferenc Kápolnáért Alapítvány és a Sziluett Művészeti és Alkotói Kör, Kari Erzsébet Zsóka „KÁPOLNA” Vitorlafestményeinek illusztrálásával. /dokumentálva: Szolnok TV, Kápolna honlapja/
 • 2009. április 23-án, a Xavéri Szent Ferenc Kápolnáért Alapítvány és  a Sziluett Művészeti és Alkotói Kör a „ III. SZENTESÍTETT IMAMŰSOR”-át rendezte a Xavéri Szent Ferenc Kápolnában KOSZORÚTRILÓGIA címmel, és Kari Erzsébet Zsóka képi illusztrációival.
 • 2009. május 28-án, a Xavéri Szent Ferenc Kápolnában, Alapítványunk és a Sziluett Művészeti és Alkotó Kör közös rendezésében tartottuk meg a „IV. SZENTESÍTETT IMAMŰSOR”-t, melynek meghívott vendégelőadója Verebes György, a szolnoki Művésztelep vezetője, és a „VITRÁZS: VÖRÖSBEN-KÉKBEN-FEHÉRBEN” című zongoramű szerzője és előadója volt.
 • 2009. augusztus 2-án, a Kápolna 1832-ben született fogadalmi ünnepének alkalmából ünnepi szentmise volt a már felújítás alatt álló Kápolna kertjében, mely esemény kihangosításáról és a ülőhelyek biztosításáról Alapítványunk gondoskodott. A szentmise után, a Sziluett Művészeti és Alkotói Kör, irodalmi műsorával köszöntötte a megjelenteket, és tisztelgett a fogadalmi ünnep előtt. /dok.: Kápolna honlapja/
 • 2009. november 29-én, a nagy részben megújult Kápolna, Dr. Beer Miklós váci Megyés püspök Úr általi újraszentelésének ünnepén, Alapítványunk gondoskodott a kihangosításról, az ülőhelyek biztosításáról. Az ünnepi eseményen közreműködött a Sziluett Művészeti és Alkotói Kör, köszöntve a megjelenteket, és a felújításban részvevőket. Vetítésre került a Kápolna felújítási munkálatai alatt készült fotókból összeállított zenés videó. Az ünnepi esemény végeztével, egyedi készítésű ajándéktárgyak átadására került sor Szolnok város Polgármesterének, Szalay Ferencnek, és Dr. Beer Miklós püspök Úrnak./dok.: Szolnok TV, Kápolna honlapja/
 • 2009. december 3-án, a Kápolna Búcsúünnepén, Dr. Lukács János SJ, a Jezsuiták magyarországi tartományi rendfőnöke mutatott be az ünnepi szentmisét. Az esemény kihangosításáról az Alapítványunk gondoskodott. /dok.: Szolnok TV, Kápolna honlapja/

Szolnok, 2010. május 31.                             Páhidy Csaba

                                                                   a kuratórium elnöke

         

Záradék:

E közhasznúsági jelentést a A Xavéri Szent Ferenc Kápolnáért Alapítvány kuratóriuma 2010. május 31-ei ülésén elfogadta.

 

 

Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete

2009. évi

Egyszerűsített éves beszámoló

 

Tartalma:

Egyszerűsített mérleg

Közhasznú eredmény-kimutatás

Szolnok, 2010. május 31.

 

 

                                                                    Fordulónap: 2009.12.31

                                                               MÉRLEG                                                                                                                                                                                                                                                                               Adatok eFt-ban

Sorsz.

Tétel megnevezése

Előző évi

Önrevízió

Tárgyév

a

b

c

d

e

A.

Befektetett eszközök

 

 

 

I.

Immateriális javak

 

 

 

II.

Tárgyi eszközök

 

 

 

III.

Befektetett pénzügyi eszközök

 

 

 

IV.

Befektetett eszközök értékhelyesbítése

 

 

 

B.

Forgóeszközök

 

 

 

I.

Készletek

 

 

 

II.

Követelések

 

 

 

III.

Értékpapírok

 

 

 

IV.

Pénzeszközök

100

 

353

C.

Aktív időbeli elhatárolások

 

 

 

Eszközök összesen

100

 

353

D.

Saját tőke

100

 

353

I.

Induló tőke

100

 

100

II.

Tőkeváltozás

 

 

 

III.

Lekötött tartalék

 

 

 

IV.

Értékelési tartalék

 

 

 

V.

Tárgyévi eredmény alaptevékenységből

 

 

 

VI.

Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

 

 

253

E.

Céltartalékok

 

 

 

F.

Kötelezettségek

 

 

 

I.

Hátrasorolt kötelezettségek

 

 

 

II.

Hosszú lejáratú kötelezettségek

 

 

 

III.

Rövid lejáratú kötelezettségek

 

 

 

G.

Passzív időbeli elhatárolások

 

 

 

Források összesen

100

 

353

                                                                                                                                                              

                             
Eredménykimutatás                                                   
                                                                                                                                                                                                 Nsz.: 111
 
Adatok eFt-ban
Sorsz.
A tétel megnevezése
Előző év
Előző év(ek) helyesbítései
Tárgyév
a
b
c
d
e
A.

Összes közhasznú tevékenység bevétele

 
 
306
1.

Közhasznú célú működésre kapott támogatás

 
 
306
a.
alapítótól
 
 
 
b.
központi költségvetéstől
 
 
 
c.
helyi önkormányzattól
 
 
 
d.
egyéb
 
 
306
2.

Pályázati úton elnyert támogatás

 
 
 
3.

Közhasznú tevékenységből származó bevétel

 
 
 
4.

Tagdíjból származó bevételek

 
 
 
5.

Egyéb bevételek

 
 
 
6.

Pénzügyi műveletek bevételei

 
 
 
7.

Rendkívüli bevételek

 
 
 
8.

Aktivált saját teljesítmény értéke

 
 
 
B.

Vállalkozási tevékenység bevétele

 
 
 
1.
Árbevételek
 
 
 
2.

Egyéb bevételek

 
 
 
3.

Pénzügyi műveletek bevételei

 
 
 
4.

Rendkívüli bevételek

 
 
 
C.
Összes bevétel
 
 
306
D.

Közhasznú tevékenység költségei

 
 
53
1.

Anyagjellegű ráfordítások

 
 
 
2.

Személyi jellegű ráfordítások

 
 
 
3.

Értékcsökkenési leírás

 
 
 
4.

Egyéb ráfordítások

 
 
 
5.

Pénzügyi műveletek ráfordításai

 
 
 
6.

Rendkívüli ráfordítások

 
 
 
E.

Vállalkozási tevékenység költségei

 
 
 
1.

Anyagjellegű ráfordítások

 
 
 
2.

Személyi jellegű ráfordítások

 
 
 
3.

Értékcsökkenési leírás

 
 
 
4.

Egyéb ráfordítások

 
 
 
5.

Pénzügyi műveletek ráfordításai

 
 
 
6.

Rendkívüli ráfordítások

 
 
 
7.

Aktivált saját teljesítmény értéke

 
 
 
F.

Összes tevékenység költségei (D+E)

 
 
53
G.

Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E)

 
 
 
H.
Adófizetési kötelezettség
 
 
 
I.

Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)

 
 
 
J.

Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)

 
 
253

Tájékoztató adatok

A. Személyi jellegű ráfordítások

 
 
 
       1. Bérköltségek
 
 
 
             a. megbízási díjak
 
 
 
             b. tiszteletdíjak
 
 
 
       2. Személyi jellegű egyéb költségek
 
 
 

       3. Személyi jellegű költségek közterhei

 
 
 
B. Nyújtott támogatások
0
 
0

       1. Továbbutalt, illetve átadott támogatás

 
 
 
 
 
 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

cramp remedies menstrual

(BrandonProog, 2024.04.05 00:41)

drug-abuse.org <a href=""> https://forums.dieviete.lv/profils/127605/forum/ </a> painful constipation remedies

priligy same dapoxetine

(Viaffiela, 2024.01.02 01:53)

After all, they really can be regarded as having wolves in front and lower blood sugar supplement tigers in the back <a href=https://prilig.mom>priligy pill</a> No efficacy of annual gynaecological screening in BRCA1 2 mutation carriers; an observational follow up study

tamoxifen gavage mice

(Sleetuict, 2022.09.21 18:42)

In a recent case-control study of breast cancer, the ratio of 4-hydroxylation pathway methylated catechols to 4-hydroxylation pathway catechols was observed to be associated with statistically significantly reduced risk of breast cancer. <a href=http://tamoxifenolvadex.com/>tamoxifen and covid vaccine</a> steroidogenic factor 1 response element, SF1RE , and indirectly through either the activator protein 1 AP1 reviewed in 24 or the specificity protein 1 SP1 response element 39.

clomiphene stimulation test

(ClepamRep, 2022.09.12 13:44)

<a href=http://clomida.com/>buy clomid online australia</a> 020 PubMed CrossRef Google Scholar.

5000 Szolnok,Mikes utca 8/A

(Kis gábor, 2009.04.24 08:16)

Szomorú nézni ahogy romlik a kiskápolna állapota.A mindenkori kormány erkölcsi állapotát mutatja az Istennel való mindenkori viszonya.Elszomorító,hogy Istenre semmi támogatást nem adnak.Vagy talán Isten nem is létezik számukra,de akkor ez már borzasztó volna...

 

 

 
Hirdetés